Мастер академске студије

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Распоред предмета по семестрима

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања са статистиком
Ментус Кандић Татјана
I 4 4 9
2 Предмет изборног блока 1
I 2 2 5
3 Предмет изборног блока 2
I 2 1 5
4 Стручна пракса II     3
5 Студијски истраживачки рад II     7
6 Предмет завршног рада II     6
7 Завршни рад II     15
Укупно ЕСПБ 60