Мастер академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Моторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања у друштвено-хуманистичким наукама,
Теовановић Предраг
I 2 2 6
2 Програми едукације и професионалног осопосбљавања особа са моторичким поремећајима
Недовић Горан, Илић-Стошовић Данијела, Одовић Гордана
I 2 2 6
3 Предмет изборног блока 1
I 2 2 6
4 Предмет изборног блока 2
I 2 2 6
5 Предмет изборног блока 3
I 2 2 6
6 Студијски истраживачки рад II     11
7 Предмет завршног рада II     11
8 Стручна пракса II     3
9 Завршни рад II     5
Укупно ЕСПБ 60