Мастер академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сметње и поремећаји вида

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања у друштвено-хуманистичким наукама
Теовановић Предраг
I 2 2 6
2 Развој социјалних вештина код особа са визуелним сметњама
Анђелковић Марија
I 2 2 6
3 Предмет изборног блока 1
I 2 2 6
4 Предмет изборног блока 2
I 2 2 6
5 Предмет изборног блока 3
I 2 2 6
6 Студијски истраживачки рад II     11
7 Предмет завршног рада II     11
7 Стручна пракса II     3
7 Завршни рад II     5
Укупно ЕСПБ 60