Мастер академске студије

Студијски програм ЛОГОПЕДИЈА

Распоред предмета по семестрима


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања са статистиком
Предраг Р. Теовановић
I 4 4 9
2 Изборни 1
I 3 10 20
3 Изборни 2
I 2 2 7
4 Изборни 3
I 2 2 7
5 Студијски истраживачки рад       10
6 Завршни рад
Вуковић Г. Миле; Голубовић М. Славица; Петровић-Лазић Д. Мирјана; Јовановић-Симић Ђ. Надица
      20
Укупно ЕСПБ 60