Јавне набавке

 

Фебруар 2022.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ
План јавних набавки Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију ѕа 2022. годину.

Фебруар 2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
План јавних набавки Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију ѕа 2021. годину.

Март 2020.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
План јавних набавки Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију ѕа 2020. годину.

Јул 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ЈНМВ бр. 02/19
Уговор о Јавној набавци мале вредности- кречење и замена унутрашњих врата на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију – ЈНМВ 02/19

Јун 2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности - бр. ЈНМВ 02/19
Кречење и замена унутрашњих врата на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

Јун 2019.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 01/19
Посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

Октобар 2018.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ЈНМВ бр. 04/18

Септембар 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 04/18
Набавка услуга-радови на обнови фасаде Факултета

Август 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 03/18
Набавка услуга-радови на обнови фасаде Факултета

Јул 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 02/18
Електрична енергија

Јун 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 01/18
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству