Јавне набавке

 

Март 2020.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
План јавних набавки Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију ѕа 2020. годину.

Јул 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ЈНМВ бр. 02/19
Уговор о Јавној набавци мале вредности- кречење и замена унутрашњих врата на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију – ЈНМВ 02/19

Јун 2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности - бр. ЈНМВ 02/19
Кречење и замена унутрашњих врата на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

Јун 2019.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 01/19
Посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

Октобар 2018.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ЈНМВ бр. 04/18

Септембар 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 04/18
Набавка услуга-радови на обнови фасаде Факултета

Август 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 03/18
Набавка услуга-радови на обнови фасаде Факултета

Јул 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 02/18
Електрична енергија

Јун 2018.

Јавна набавка мале вредности-бр. ЈНМВ 01/18
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

Јун 2017.

Јавна набавка мале вредности - бр. ЈНМВ 05/17:
Oдржавање информационог система за рад Студентске службе

Јун 2017.

Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга - ЈНМВ бр. 02/17

Мај 2017.

Јавна набавка мале вредности 02/17: Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

Мај 2017.

Јавна набавка мале вредности - бр. ЈНМВ 01/17:
Услуге штампања

Април 2017.

Јавна набавка мале вредности - бр. ЈНМВ 01/17:
Услуге штампања

Јун 2016.

Јавна набавка мале вредности 03/16:
Набавка електричне енергије

Мај 2016.

Јавна набавка мале вредности 02/16:
Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

 

Март 2016.

Јавна набавка мале вредности 01/16:
Услуге штампе књига, часописа и осталог штампаног материјала

 

Јун 2015.

Јавна набавка мале вредности 04/15: Електрична енергија


Јавна набавка мале вредности 03/15: Информациони систем (компјутерски софтвер) са услугом одржавања информационог система.

 

Април 2015.

Јавна набавка мале вредности 02/15: Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

 

Август 2014.

Конкурсна документација (.pdf)

за јавну набавку добара канцеларијски материјал (тонер за HP, Canon и Kyocera ласерске штампаче) у поступку јавне набавке мале вредности број 11/2014.

 

Јун 2014.

Јавна набавка штампарске услуге

ЈНМВ07 - Позив за подношење понуда (.pdf)
ЈНМВ07 - Конкурсна документација (.doc)

Јавна набавка електричне енергије

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку (.doc)
Предмет: Набавка електричне енергије
Број јавне набавке: 8/14

Услуга посредовања у организацији службеног путовања

Конкурсна документација за јавну набавку (.doc)
Број 10/2014
Отворени поступак јавне набавке.