О Факултету

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖAВАЊА 40 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
(РАНИЈЕ ДЕФЕКТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА)
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду (раније Дефектолошки факултет) 10. новембра обележава четрдесет година постојања и рада. Од оснивања, 1975. године до данас, дипломирало је 9.200 студената на основним академским студијама. Одбрањено је 206 магистарских теза, 328 мастер радова и 145 докторских дисертација.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију улази у пету деценију хуманистичке друштвене и научне мисије образујући стручњаке за рад са децом, младим и одраслим особама са оштећењем вида, оштећењем слуха, моторичким поремећајима, тешкоћама у менталном развоју, говорно-језичким поремећајима и поремећајима понашања.
Од почетка свог оснивања, Факултет остварује сарадњу са бројним сродним Факултетима из земаља региона, Европе, САД, као и са домаћим Удружењима особа са инвалидитетом.

Почевши од 2006/2007. године настава се изводи по новом, Болоњском моделу. Данашњи акредитовани наставни план основних, мастер и докторских студија, осавремењен је најновијим научним достигнућима у области специјалне едукације и рехабилитације. Факултет реализује и посебне облике студија за иновацију знања и стручног образовања и усавршавања.

Данас на Факултету наставно - научну делатност обавља 35 редовних професора, 16 ванредних професора, 10 доцената, један предавач страног језика и 33 асистента.

У оквиру научно - истраживачког рада, наставници и сарадници Факултета били су реализатори више пројеката од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, Министарства здравља, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарство културе и информисања и других релевантних института, као и два ТЕМПУС пројекта.

Овај Факултет, који је по усмерењу студијских програма јединствен у Србији, сваке године привлачи значајан број младих људи који желе да се у професионалном животу баве особама које имаје текошкоће у развоју и понашању и тако континурано наставља традицију ширења човечности.