Основне академске студије

ОБАВЕШТЕЊЕ о подношењу захтева за издавање уверења о дипломирању за студенте који у школској 2017/18. години конкуришу за упис на мастер академске студије

постављено 29. маја 2017. године.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ СТУДЕНТ ПОДНОСИ ИСТОГ ДАНА КАДА ПОЛОЖИ ПОСЛЕДЊИ ИСПИТ ТЈ. ОДБРАНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ, А НАЈКАСНИЈЕ 26.09.2017. ГОДИНЕ ДО 14 ЧАСОВА.

Основне студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију трају 4 године, односно 8 семестара са укупно 240 ЕСПБ, 60 ЕСПБ по години. Настава се реализује у оквиру три студијска програма.

постављено 27. јуна 2016. године.

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке

Студијски програми - Акредитација 2015. године

Уверења о акредитацији 2015. године

- Дефектологија.pdf
- Логопедија.pdf
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју.pdf


Дефектологија | о студијском програму |

  • Модул: Сметње и поремећаји вида
  • Модул: Сметње и поремећаји слуха
  • Модул: Моторичке сметње и поремећаји
  • Модул: Сензомоторичке сметње и поремећаји
  • Модул: Превенција и третман поремећаја понашања

Логопедија | о студијском програму |

Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју
| о студијском програму |


Студијски програми - Акредитација 2009. године

- Логопедија
- Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
- Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Превенција и третман поремећаја понашања
- Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима

О студијским програмима 2009. године: линк