ФАСПЕР.обрасци

За издавање уверења о дипломирању потребно је:

  • попунити ШВ-50 (.pdf)
  • молба (.pdf) за издавање уверења о дипломирању
  • потврда из библиотеке да нема задужених књига

Уплатнице:

  • 5000 динара за издавање дипломе
  • 3000 динара за уверење о дипломирању