ФАСПЕР.упис

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. години

постављено 28. новембар 2017. године.

Обавештење за упис и рангирање

постављено 27. септембра 2017. године.

Обавештење за упис и рангирање студената у школску 2017/18. годину (.pdf)

Обавештење за упис на терет буџета студената који су остварили у току школске 2016/17. године (јануар – септембар 2017. године) остварили 60 ЕСПБ

постављено 11. септембра 2017. године.

Студенти који су после  V испитног рока (септембарски  испитни  рок) остварили 60ЕСПБ уписују се на терет буџета.
Упис ће се обављати:
Упис II године студија - 18.09.2016. године од 9:30 до 12:00 часова,
Студијски програми:
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Логопедија
- Дефектологија:Модул-Превенција и третман поремећаја понашања
Од 13:00 до 15:00 часова

 • Дефектологија:Модул-Сметње и поремећаји вида
 • Дефектологија:Модул- Сметње и поремећаји слуха
 •  Дефектологија:Модул- Моторичке сметње и поремећаји
 • Дефектологија:Модул- Сензомоторичке сметње и поремећаји

Упис III године студија - 19.09.2016. године од 9:30 до 12:00 часова,
Студијски програми:
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Логопедија
- Дефектологија:Модул-Превенција и третман поремећаја понашања
Од 13:00 до 15:00 часова

 • Дефектологија:Модул-Сметње и поремећаји вида
 • Дефектологија:Модул- Сметње и поремећаји слуха
 •  Дефектологија:Модул- Моторичке сметње и поремећаји
 • Дефектологија:Модул- Сензомоторичке сметње и поремећаји

Упис IV године студија - 20.09.2016. године од 9:30 до 12:00 часова
Студијски програми:
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Логопедија
- Превенција и третман поремећаја понашања
Од 13:00 до 15:00 часова

 • Специјална едукација и рехабилитација особа оштећеног вида
 •  Специјална едукација и рехабилитација особа оштећеног слуха
 • Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима

За упис je потребно:

 • Попунити 1  ШВ-20 образца ( двострано – један лист са обе стране копиран, са sitea Факултета )
 • Уплатити 100,00 динара  за Центар за развој каријере

       Уплату извршити на жиро рачун Факултет 840-1787666-66 са назнаком позива на број

 • Уплата ЗПУ, на шалтеру 3 Факултета

Упис   студента  који су остварили мање од 60 ЕСПБ и који ће се рангирати за упис на терет буџета и упис самофинансирајућих студената, обављаће се после VI испитног рока (октобарски испитни рок). Распоред уписа биће благовремено објављен на сајту Факултета.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 22. августа 2017. године.

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, одобрена су два места за упис студената држављана Републике Србије који су средњи школу завршили у иностранству.

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да конкуришу за упис на студијски програм, у другом уписном року, ако им је призната стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 1. Решење о признавању средњошколске исправе стечене у иностранству, издато од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 2. сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
 3. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности.
 • Пријављивање кандидата: 4.- 5. септембра 2017. године
 • Полагање пријемног испита: 6. септембра 2017. године
 • Објављивање резултата: најкасније 6. септембра 2017. године (прелиминарна ранг листа);
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) 08. септембра до 12:00 часова;
 • Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 09. септембра у 12:00 часова;
 • Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 11.септембра до 12:00 часова;
 • Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 12. септембра у 12:00 часова;
 • Објављивање коначних ранг листа факултета – најкасније 12. септембра
 • Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 13. септембра у 12 часова;
 • Упис кандидата, 13. септембра 2017. године у 13:00 часова.

 

УПИС СТУДЕНАТА СА 60 ЕСПБ

постављено 21. јула 2017. године.

 

УПИС У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

постављено 12. јула 2017. године.

Факултет ће, у другом уписном року, уписивати кандидате који имају  услов за:

Упис без пријемног испита На студијски програм без пријемног испита може се уписати:

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 2. студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму  академских студија на другом универзитету, односно на другој  високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет.
 3. студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски програм у оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом који уписује;

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент
Пријављивање кандидата:  4.- 5. септембра 2017. године, од 9:30 до 12:00 часова

УПИС 2017. године - КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

постављено 4. јула 2017. године.

УПИС СТУДЕНАТА

постављено 28. јуна 2017. године.
измењено 29. јуна 2017. године.

Распоред уписа студената у школској 2017/18. години по студијским програмима (.pdf)

УПИС 2017. године

промена 27. јуна 2017. године.
постављено 16. маја 2017. године.
промена 17. маја 2017. године.