ФАСПЕР.упис

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Други уписни рок за основне академске студије

постављено 19. јула 2018. године.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (други уписни рок)(.pdf)

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу или је завршио програм ИБ матуре у школској 2017/18. години, може конкурисати за упис у другом уписном року и остварити право уписа у оквиру буџетске квоте ( 2 кандидата ), уколико оствари најмање 51 бод у укупном збиру ( збир просечних оцена све четири године средње школе помножен са два + бодови остварени на Пријемном испиту) и квалификује се до броја утврђеног Конкурсом.

Кандидат који оствари најмање 31 бод, рангира се у оквиру квоте самофинансирајућих студената на студијски програм Дефектологија. Поред оригиналних и фотокопираних докумената, кандидати достављају и потврду да су предали докумената на нострификацију Министарству просвете и технолошког развоја.Коначне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит

постављено 4. јула 2018. године.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ:


Како је наведено у Стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидат који се рангира за упис на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, може остварити тај статус уколико претходних година није био уписан у прву годину студијског програма истог степена као студент који се финансира из буџета.

- Кандидати који су завршили средњу школу пре 2017/18. године и уписују се на први степен студија прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.


УПИС СТУДЕНАТА

постављено 29. јуна 2018. године.

Упутство за упис студената(.pdf)


Прелиминарне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит

постављено 28. јуна 2018. године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ:


Распоред полагања пријамног испита

постављено 26. јуна 2018. године.

Кандидати пријављени за полагање пријемног испита у обавези су да дођу 27.6. у 9:30 испред Факултета ради прозивања и распоређивања по кабинетима за полагање пријемног испита.


Списак пријављених кандидата на Конкурс за упис у прву годину основних академских студија

постављено 25. јуна 2018. године.

Листа пријављених кандидата(.pdf)

Примедбе у случају техничких грешака унетих података до 26. јуна 2018. до 11:00 часова;


КОНКУРСНИ РОКОВИ

постављено 19. јуна 2018. године.

Први уписни рок:

 • Пријављивање кандидата: 20. до 22. јуна 2018. године од 9-15 часова;
 • Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 25. јуна 2018. године;
 • Примедбе у случају техничких грешака унетих података до 26. јуна 2018. до 11:00 часова;
 • Полагање пријемног испита: 27. јуна 2018. године од 10:00 часова, према распореду;
 • Објављивање резултата: најкасније до 29. јуна 2018. године до 10:00 часова ( прелиминарна ранг листа );
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) а најкасније до 30. јуна 2018. до 22:00 часа;
 • Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 01. јула до 22:00 часова;
 • Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 02. јула до 22:00 часова;
 • Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе - најкасније 3. јула до 22:00 часова;
 • Објављивање коначних ранг листа факултета - 04. јула до 11:00 часова;
 • Упис: кандидата 05. јула од 10:00 до 14:00 часова за студијске програме: Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
 • Упис: кандидата 06. јула од 10:00 за студијски програм: Дефектологија;
 • Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са јединствене ранг листе од броја 1 па на даље, уз опредељење за модул у оквиру одобрених места по конкурсу. Лично присуство на прозивању је обавезно, уколико не присуствује прозивци губи право на упис;
 • Кандидат који је стекао право уписа по основу коначне ранг листе, а не упише се у за то предвиђеним терминима губи право на упис;

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 15. маја 2018. године.

Број студената који ће се уписивати на терет буџета је у складу са мишљењем које је донео Сенат Универзитета у Београду, а након доношења Одлуке Владе РС биће коригован у складу са наведеном Одлуком. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. години

постављено 28. новембар 2017. године.