telefonski brojevi fakulteta

 

Kako biste uvek imali poslednje informacije
potrebno je da uradite "refresh"/"reload" web strane
.

(u zavisnosti od vrste internet pretraživača koji koristite)

poslednji unos: 16.04.2014 16:25

Informator o radu Fakulteta

 

STUDIJSKI PROGRAMI

Logopedija

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja


Javne nabavke


Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS

Zbornik radova/Proceedings Specijalna edukacija i rehabilitacija Beograd 2012.

Ovde možete uneti korisničko ime i lozinku i preuzeti Zbornik radova sa skupa Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS (2012.) .pdf

...

Enter a username and password and download the Conference Proceedings
"Special Education and Rehabilitation TODAY" (2012.)
.pdf


II NAUČNI SKUP STREMLJENJA I NOVINE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI
Beograd, 28. decembar 2012.

ZBORNIK RADOVA (.pdf)

Godišnja prezentacija rezultata naučno-istraživačkih projekata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2011–2014.

 

Uskrs


 

PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK

Prijavljivanje ispita za majski apsolventski rok je 5, 6, 7, 8, i 9. maja 2014. godine od 10:00 do 13:00 časova.
Apsolventski rok se odnosi na studente koji studiraju po starim programima, zaključno sa školskom 2005/2006. godinom i biće održan od 17-25. maja 2014. godine.
Prijava ispita za majski ispitni rok iznosi 1000,00 dinara.

Studentska službaII kolokvijum iz predmeta Osnovi poremećaja komunikacije, kod prof. dr Nadice Jovanović-Simić održaće se 7. i 8. maja 2014. godine. Detaljan raspored polaganja kolokvijuma naknadno će biti istaknut.Vežbe iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju zakazane za sredu u OŠ ,,Novi Beograd'' otkazane su, pa će grupa II2 imati vežbe sa Ia grupom u OŠ ,,Dušan Dugalić'' od 10:05.


Otkazuje se održavanje vežbi iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom, čija je realizacija bila planirana za utorak 15.4.2014. god. Termin za nadoknadu biće naknadno određen.Obaveštavaju se studenti III i IV godine smera mentalni razvoj da će naziv ustanove u kojoj će da realizuju praksu moći da upišu u spisak u ponedeljak, 14. aprila 2014. godine neposredno pre predavanja prof. dr Svetlane Kaljača za III godinu i kod prof.dr Mirjane Japundža-Milisavljević za IV godinu. Spisak će biti dostupan kod nekog od studenata i u naredna tri dana od dana dostave spiska.

Prof. dr Mirjana Japundža-Milisavljević
Ass. dr Aleksandra Đurić-ZdravkovićStudenti prethodnih generacija (pre 2011.) koji planiraju da polažu neki od sledećih predmeta u aprilskom ispitnom roku - Metodiku nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, Metodologiju izrade individualnih edukativnih programa i/ili Inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju dece ometene u mentalnom razvoju - treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 8. aprila 2014. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet i deo koji se polaže.
Napomena:
U aprilskom roku nije moguće polagati prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju. Prvi kolokvijum iz ovog predmeta biće realizovan 25. aprila. Svi studenti, tekuće generacije ('11) i prethodnih generacija, koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se prijave najkasnije do 19. aprila na mejl slobodan2008@yahooVežbe iz izbornog predmeta "Mentalno zdravlje skolske dece" odrzaće se u Četvrtak 10. aprila i Četvrtak 17. aprila 2014 god. od 8 h do 10 h u Specijalnoj bolnici za deciju cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Sokobanjska 17. Javiti se Psihološkoj službi.
Prof D.PavlovićOBAVEŠTENjE
ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

APRILSKI ROK
od 06. do 13. aprila 2014. godine

PRIJAVA ISPITA
od 25. do 28. marta 2014. godine

Služba za studentska pitanjaRaspored II semestar master (.pdf)


2014 - letnji semestar, raspored predavanja (.pdf)

Raspored predavanja IZBORNI (.pdf)
promena od 14. marta 2014. godine.


Važno

Studenti koji studiraju po Nastavnim planovima pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (studenti upisani pre školske 2005/06. godine i školske 2005/06.godine ), po započetim studijskim programima moraju da završe studije do 30.09.2014. godine.

Ovim studentima je omogućeno polaganje zaostalih ispita u redovnim i apsolventskim ispitnim rokovima.

Raspored konsultacije sa predmetnim nastavnicima mogu pogledati ovde.

Ukoliko student proceni da započete studije ne može da završi do određenog roka, može podneti zahtev za prelazak na studije po bolonjskom procesu, s tim da će im se vršiti priznavanje položenih ispita i biće preračunato u ESPB bodove.


 

Važno obaveštenje

Svakog petka od 14-15:30 časova u studentskoj službi možete
podići svoju diplomu.


Telefonom možete proveriti
da li je Vaša diploma gotova.

 

Predaja zahteva za uverenja o studiranju je od 10-13 časova na šalteru broj 3.

Preuzimanje potpisanih
uverenja je od 14-15 časova.


 

JEDNA GENERACIJA - JEDNA EKSKURZIJA

ZVANIČNA EKSKURZIJA FASPER-a

 

 

Posetite sajt
Izdavačkog centra Fakulteta

link

 


Informator 2014/2015.

 

INFORMATOR

vodič za upis u školsku 2014/2015. godinu

možete kupiti u biblioteci Fakulteta.


 

Pozivam Vas da učestvujete na III Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Specijalna edukacija i rehabilitacija – Odrasle osobe sa invaliditetom”,

 

Pozivamo Vas da učestvujete na III Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Specijalna edukacija i rehabilitacija – Odrasle osobe sa invaliditetom”,

 

Special Education and Rehabilitation – Adult Persons with Disabilities

 

više informacija / more info


 

 

Upoznajte svoje buduće poslodavce!
AIESEC


Obrasci i uplatnice za preuzimanje:

Konkursi, skupovi, konferencije

Konkursi Zadužbine Veselina Lučića, za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje i nagradu za najbolje književno delo nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2013. godini.


UNIVERZITET U BEOGRADU

K O N K UR S
za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2013. godinu.

više informacija...


 

 

Privredna komora Beograda

 

Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske / završne radove...


više informacija


 

Privredna komora Beograda

 

Godišnje nagrade za najbolja rešenja
u oblasti dizajna

 

više informacija


 

VII međunarodna naučna konferencija. 7th international scientific conference 2013.

 


 

foto i video galerija

 

| |


O nama

  • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
  • QR Code FASPER

Kontakt Info