telefonski brojevi fakulteta

 

Kako biste uvek imali poslednje informacije
potrebno je da uradite "refresh"/"reload" web strane
.

(u zavisnosti od vrste internet pretraživača koji koristite)


poslednji unos: 24.07.2014 14:08

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju neće raditi u periodu od 28.07.2014. godine do 22.08.2014. godine. zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.


PRVI POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA UVOD U SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU ODRŽAĆE SE 2. SEPTEMBRA 2014. GODINE, U 12 ČASOVA. DRUGI POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA UVOD U SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU ODRŽAĆE SE 12. SEPTEMBRA 2014. GODINE, U 12 ČASOVA.

prof. dr Svetlana Slavnić


POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE ODRŽAĆE SE 2. SEPTEMBRA 2014. GODINE, U 12 ČASOVA.

prof. dr Svetlana Slavnić


POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA REHABILITACIJA DECE I ODRASLIH SA KOHLEARNIM IMPLANTOM ODRŽAĆE SE 2. SEPTEMBRA 2014. GODINE, U 12 ČASOVA.

prof. dr Svetlana Slavnić


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPITSvi ispiti zakazani kod prof. dr Svetlane Slavnić za 19.07.2014. godine, odlažu se za 22.07.2014. godine
(vreme polaganja ispita ostaje nepromenjeno)


MASTER AKADEMSKE STUDIJE
RASPORED ISPITA JULSKI ISPITNI ROK
(.pdf) promena od 14. jula 2014. godine

Raspored ispita13-14 (.pdf)

promena od 24. jula 2014. godine.


 

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ISPITNI ROK
od 25. juna do 1. jula 2014. godine

JULSKI ISPITNI ROK
od 8. jula do 21. jula 2014. godine

Služba za studentska pitanja


2014 - letnji semestar, raspored predavanja (.pdf)

Raspored predavanja IZBORNI (.pdf)
promena od 14. marta 2014. godine.


Važno

Studenti koji studiraju po Nastavnim planovima pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (studenti upisani pre školske 2005/06. godine i školske 2005/06.godine ), po započetim studijskim programima moraju da završe studije do 30.09.2014. godine.

Ovim studentima je omogućeno polaganje zaostalih ispita u redovnim i apsolventskim ispitnim rokovima.

Raspored konsultacije sa predmetnim nastavnicima mogu pogledati ovde.

Ukoliko student proceni da započete studije ne može da završi do određenog roka, može podneti zahtev za prelazak na studije po bolonjskom procesu, s tim da će im se vršiti priznavanje položenih ispita i biće preračunato u ESPB bodove.


Važno obaveštenje

Svakog petka od 14-15:30 časova u studentskoj službi možete
podići svoju diplomu.


Telefonom možete proveriti
da li je Vaša diploma gotova.

Predaja zahteva za uverenja o studiranju je od 10-13 časova na šalteru broj 3.

Preuzimanje potpisanih
uverenja je od 14-15 časova.

osmi međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas


Posetite sajt
Izdavačkog centra Fakulteta

link


thematic proceedings / tematski zbornik

 

Innovations in the assessment and treatment of visual impairments.

Novine u proceni i tretmanu oštećenja vida.

Pozivamo Vas da napišete rad za ovaj zbornik


Obrasci i uplatnice za preuzimanje:


Profesorka dr Vesna Nikolić-Ristanović obaveštava da

Viktimološko društvo Srbije

Poziva žrtve poplave, članove njihovih porodica i osobe koje su učestvovale u njihovom spasavanju, kojima su potrebne informacije i pomoć u prevazilaženju krize nakon traumatičnog događaja koji je zadesio Srbiju, da nas kontaktiraju.
Stručnjaci/kinje i volonteri/ke Viktimološkog društva Srbije će pokušati da vam pomognu da ublažite uticaj koji je ovaj krizni događaj imao na vas. Pozovite 011/22-88-040 ili pošaljite SMS na 065/548-64-21 mi ćemo vas pozvati ili doći do vas.

 

Konkursi, skupovi, konferencije

Razvoj karijere 2014.


Stady at Tyumen

Sektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu danas je dobio obaveštenje o stipendijama koje je Ministarstvo obrazovanja Rusije odobrilo za strane studente na studijama svih nivoa Državnog univerziteta u Tjumenu, za akademsku godinu 2014/15.


 

AIESEC


 


POZIV ZA NAGRADE VUKOVE ZADUŽBINE U 2014. GODINI


Pozivam Vas da učestvujete na III Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Specijalna edukacija i rehabilitacija – Odrasle osobe sa invaliditetom”,

 

Pozivamo Vas da učestvujete na III Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Specijalna edukacija i rehabilitacija – Odrasle osobe sa invaliditetom”,

 

Special Education and Rehabilitation – Adult Persons with Disabilities

 

više informacija / more info

 


O nama

  • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
  • QR Code FASPER

Kontakt Info

Povratak na početak