Календар и распореди

постављено

Календар послова 2020/2021.(.pdf)


Распоред наставе на основним академским студијама у пролећном семестру школске 2020/2021. године

Распоред наставе на докторским академским студијама у пролећном семестру школске 2020/2021. године


Распореди колоквијума

.


Распореди испита

Распоред испита основне академске студије(.pdf)промена од 1. фебруара 2021. године.
Распоред испита мастер академске студије(.pdf)промена од 1. фебруара 2021. године.
Распоред испита докторске академске студије(.pdf)промена од 20. јануара 2021. године.
Апсолвентски испитни рок(.pdf) промена од 15. децембра 2020. године

Апсолвентски испитни рок(.pdf) стари програми пре болоње


Распореди консултација

Одељење за логопедију
Одељење за специјалну едукацију и рехабилитацију особа са тешкоћама у менталном развоју
Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања
Одељење за соматопедију
Одељење за сурдологију
Одељење за тифлологију
Катедра педагошких, психолошких и социолошких предмета


Упутство за пријаву на страницу е-студенти