Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 46. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20. до 24.6.2024. године, Извештај о оцени урађеног завршног мастер рада и мастер рад на тему: „Примена функционалне процене у раној интервенцији“, кандидата Богине Шубеске, број индекса 2021/3003.