Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 23. до 27.05.2024. године, Извештај о оцени урађеног завршног мастер рада и мастер рад на тему: „Социјални исходи инклузивног образовања код ученика са интелектуалном ометеношћу“, кандидата Јоване Тодоровић.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Мирослава Стаменковића у звање редовног професора, за ужу научну област Офталмологија. Извештај се ставља на увид јавности од 20.05.2024. до 03.06.2024. годинe.