Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Милане Дражић у звање асистента, за ужу научну област Сурдологија. Извештај се ставља на увид јавности почев од 21.09.2023. до 05.10.2023. годинe.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.09. до 24.09.2023. године, извештаји о завршним мастер радовима и завршни мастер радови на тему:
  1. „Ефикасност метода у настави глуве и наглуве деце“, кандидата Невенe Лукић,
  2. „Компетенције васпитача и учитеља у систему васпитања и образовања“, кандидата Дине Јеремић,
  3. „Квалитет живота родитеља деце са сметњама у развоју“, кандидата Кристине Вељковић,
  4. „Ставови глувих и наглувих средњошколаца према вршњацима са вишеструким сметњама и поремећајима“, кандидата Катарине Лазовић,
  5. „Ставови наставника према образовању глувих и наглувих“, кандидата Анастасије Милојковић,
  6. „Перцепција школске климе из угла дефектолога“, кандидата Маје Мишић,
  7. „Артикулација глуве и наглуве деце и деце типичног развоја“, кандидата Тијане Јоловић,
  8. „Учесталост тинитуса код старих особа“, кандидата Маријане Куваље,
  9. „Понашање вишеструко ометене деце“, кандидата Бојане Јовановић,
  10. „Квалитет живота адолесцената који су се на дечијем узрасту лечили од малигних болести“, кандидата Ане Куртај,
  11. „Психофизиолошке способности вишеструко ометене деце“, кандидата Наталие Елене Тенделеу,
  12. „Стимулација развоја деце са вишеструком ометеношћу“, кандидата Јоване Пејић,
  13. „Физичко васпитање кроз игру“, кандидата Нађе Браловић,
  14. „Истраживање тешкоћа у процесу слушања код особа са Менијеровом болешћу“, кандидата Милице Караџић,
  15. „Стил понашања наставника и социоемоционална клима у одељењу“, кандидата Катарине Дојчиновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20. до 24.09.2023. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Бихејвиорални аспекти егзекутивних функција код адолесцената са умереном интелектуалном ометеношћу старијег школског узраста“, кандидата Ане Војводић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Верице Пауновић у звање асистента, за ужу научну област Поремећаји језика. Извештај се ставља на увид јавности почев од 15.09.2023. до 29.09.2023. годинe.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14. до 18.09.2023. године, извештаји о завршним мастер радовима и завршени радови кандидата:
  • Невене Крсмановић, "Самоeфикасност учитеља и наставника природних наука за реализацију наставе са ученицима са оштећењем вида"
  • Марије Голубовић, "Утицај хирургије на квалитет живота особа са катарактом"
  • Кристине Рајковић, "Доживљај стреса код мајки превремено рођене деце"
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „Карактеристике социјалне партиципације и квалитета живота код особа са реуматоидним артритисом”, кандидата Љиљане Шимпраге, студента докторских академских студија, стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 23. августа до 21. септембра 2023. године.