Упис на мастер академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕТПРИЈАВА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

постављено 7. септембра 2021. године.

Kандидатима који конкуришу за упис на студијске програме мастер академских студија омогућена је електронска претпријава.

Потребно је да се региструјете, а потом извршите електронску претпријаву преко линка:

https://upis.fasper.bg.ac.rs/ui/pocetna/index.html

Кандидати који су завршили Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду уз попуњену електронску пријаву достављају доказ о уплати накнаде за учешће на Конкурсу у електронској форми. Уколико полажу квалификациони испит доказ о уплати доносе на дан полагања квалификационог испита у Студентску службу. Остала документа достављају приликом уписа.

Кандидати који су завршили Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз попуњену електронску пријаву достављају доказ о уплати накнаде за учешће на Конкурсу у електронској форми. Остала документа потребна за пријаву на Конкурс за упис доносе лично на Факултет у складу са конкурсним роковима од 8. септембра до 4. октобра 2021. године од 10.00 до 14.00 часова.

Кандидати који су завршили друге факултете, уз попуњену електронску пријаву достављају доказ о уплати накнаде за учешће на Конкурсу такође, у електронској форми. Остала документа потребна за пријаву на Конкурс за упис доносе лично на Факултет у складу са конкурсним роковима од 8. септембра до 4. октобра 2021. године од 10.00 до 14.00 часова.

КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 15. јун 2021. године.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

постављено 12. маја 2021. године.

АРХИВА