Упис на основне академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

постављено 13. септембра 2023. године.

ДРУГИ УПИСНИ РОК У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

постављено 5. септембра 2023. године.

Коначне ранг листе студената за упис у прву годину основних академских студија у другом уписном року:


ДРУГИ УПИСНИ РОК У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

постављено 5. септембра 2023. године.

Прелиминарне ранг листе студената за упис у прву годину основних академских студија у другом уписном року:


СПИСАК ПРИЈАВЊЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 1. септембра 2023. године.

УПИС 2023. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ УПИСНИ РОК

допуна од 29. августа 2023. године.

Термини уписа кандидата

постављено 07. јула 2023. године.
 • 10. јула 2023. године од 13.00 до 16.00 часова: кандидати који су стекли право уписа на терет БУЏЕТА на студијски програм Дефектологија (сви модули)
 • 11. јула 2023. године од 09.00 до 12.00 часова: кандидати који су стекли право уписа на терет БУЏЕТА на студијске програме Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
 • 11. јула 2023. године од 13.00 до 15.00 часова: кандидати који су стекли услов за упис у статусу САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ СТУДЕНТА на студијске програме Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
 • 12. јула 2023 од 09.00 до 12.00 часова кандидати који су стекли услов за упис у статусу САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ студента за студијски програм Дефектологија (сви модули)
 • Кандидати који су стекли право уписа по Програму афирмативних мера на студијске програме долазе на упис у термину кандидата који се финансирају на терет БУЏЕТА.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

постављено 07. јула 2023. године.

Након објављивања коначних ранг листа и обављене прозивке, кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства и диплома);
 • извод из матичне књиге рођених (за кандидате стране држављане);
 • попуњен образац ШВ-20 линк (образац у папирној форми се предаје на факултету, а попуњава се и електронски);
 • индекс: купује се у књижари и попуњава се искључиво ћирилицом, а потребно је уписати име и презиме, име родитеља, датум рођења, место, општину и државу рођења као и држављанство. Залепити фотографију у индекс (преко фотографије се не лепи заштитна фолија), написати ЈМБГ и потписати се;
 • две фотографије формата 4,5х3,5 cm;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа студијског програма у износу од 3.000,00 динара за држављане Републике Србије и 70 € за кандидате стране држављане, на текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 840-1787666-66 (плаћају сви кандидати, без позива на број);
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 840-1787666-66 (плаћају сви кандидати);
 • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте: висина школарине за држављане Републике Србије износи 84.000,00 динара. Висина школарине за кандидате стране држављане износи 1.680,00 € Школарину је могуће уплатити у 4 једнаке рате (I рата 21.000,00 динара за држављане Републике Србије и 420 € за кандидате стране држављане, оригинал уплатнице доставити приликом уписа) уплату извршити на текући рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 840-1787666-66, без позива на број;
 • решење о нострификацији средњошколских докумената (кандидати који су средњу школу завршили у иностранству).

Упис ће се обавити 10. 11. и 12. јула према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
(.pdf)


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

постављено 06. јула 2023. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЗИВАЊУ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА(.pdf)


ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

постављено 30. јуна 2023. године.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА - ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КАНДИДАТЕ


Конкурс за упис на основне академске студије - први уписни рок


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. години

постављено 30. децембра 2022. године.