Распоред просторија

...

ПРИЗЕМЉЕ

1 Одељење за логопедију
1а Одељење за тифлологију
1б Одељење за соматопедију
1в Одељење за олигофренологију
2 Служба за опште, правне и административне послове
3а Економат
3б Портирница
3-4 Студентска служба
5 Рачуноводство
6 Катедра педагошких, социолошких и психолошких предмета
7 Шеф Рачуноводства
8 Служба за опште послове

 

I СПРАТ

9 Пословни секретар
10 Продекан за наставу, Продекан за науку
11 Секретар факултета
12 Декан
13 Слушаоница за Тифлологију
14 Слушаоница за Соматопедију
15 Слушаоница за Олигофренологију
16 Спремачице
17 Студентски парламент

 

II СПРАТ

18 Слушаоница: Логопедија
19 Одељење за Сурдологију
20 Слушаоница: Сурдологија
21 Амфитеатар
22 Слушаоница за Сензомоторику

 

III СПРАТ

23 Слушаоница: Превенција и третман поремећаја понашања
24 Одељење за Превенцију и третман поремећаја понашања
25 Читаоница/Интернет центар
25а Библиотека
25б Архив

 

распореди просторија - мапе