Декански колегијум

ДЕКАН

Др Снежана Николић,
редовни професор
Е-адреса:dekan@fasper.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

Др Гордана Одовић,
редовни професор
Е-адреса: pdnastava@fasper.bg.ac.rs

Пријем студената средом од 11:00 до 12:00 часова.

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

Др Весна Жунић-Павловић,
редовни професор
Е-адреса: pdnauka@fasper.bg.ac.rs

Рад са странкама уторком од 11:00 до 13:00 часова.

Контакт

Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2
11000 Београд
Телефон: 011 2183 036
Факс: 011 2183-081
Е-адреса: info@fasper.bg.ac.rs

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.