Библиотека

 

Библиотека Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (раније Дефектолошког факултета) уписана је у регистар библиотека према Решењу Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ бр. 06-218/180 од 05.11.1997. године.

Библиотека је део Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку, повезана је са Рачунарским центром Универзитета у Београду и по потреби сарађује са другим библиотекама у земљи и иностранству.

Фонд библиотеке чини скоро 6500 библиотечких јединица, а највећи део чине уџбеници и друга литература потребна за извођење наставног процеса. У Библиотеци се чувају примерци докторских дисертација и магистарских, специјалистичких и мастер радова.

Библиотека располаже читаоницом са укупно 30 места, од тога је 20 места опремљено рачунарима повезаним са академском мрежом. За запослене и студенте обезбеђена је обука за коришћење библиотеке и информатичких ресурса и сервиса.

Библиотека има једног запосленог библиотекара.

Рад Библиотеке регулисан је Правилником о раду Библиотеке Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију од 14.11.2013. године.

Радно време Библиотеке са читаоницом: радним данима од 8.00 до 15.00 часова

Руководилац Библиотеке са читаоницом: Владимир Бојковић

тел. 011/2030-724

е-адреса: biblioteka@fasper.bg.ac.rs