Репозиторијум

  • Списак докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
    линк(.pdf)
  • Списак магистарских теза одбрањених на Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
    линк(.pdf)

Докторске дисертације

НаРДуС – НАЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈУМ ДИСЕРТАЦИЈА У СРБИЈИ

Заједнички портал докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени свих универзитета у Србији, од 2014. године.

http://nardus.mpn.gov.rs