Наставне базе

 • Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина 2, Београд
 • Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“, Краља Милутина 52, Београд
 • Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Сокобањска 13, Београд
 • Клинички центар Републике Србије – Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, Пастерова 2, Београд
 • Герентолошки центар Београд, Марије Бурсаћ 49, Београд
 • Грађевинска школа, Хајдук Станкова 2, Београд
 • Удружење „На пола пута“, Др Касапиновића 24б, Панчево
 • Основна школа „Павле Савић“, Косте Нађа 25, Београд
 • Прихватилиште за децу Београда, Живка Давидовића 64, Београд
 • Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Булевар Војводе Путника 7, Београд
 • Завод за васпитање деце и омладине – Београд, Булевар ослобођења 219, Београд
 • Спортски савез инвалида Србије, Делиградска 27/1, Београд
 • Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, Вишеградска 26, Београд
 • Удружење самохраних родитеља и породица особа са инвалидитетом „Плава шкољка“, Љубе Давидовића 55, Београд
 • Основна школа „Браћа Барух“, Деспота Ђурђа 2, Београд
 • Предшколска установа „Чукарица“, Пожешка 28, Београд
 • Дом за одрасла инвалидна лица „Драгиша Витошевић“, Аутопут 18, Земун
 • Национална служба за запошљавање – Филијала Београд, Гундулићев Венац 23-25, Београд
 • Основна школа „Бошко Буха“, XXI дивизије 21, Београд
 • Основна школа „Др Драган Херцог“, Војводе Миленка 33, Београд
 • Основна школа „Милоје Павловић“, Милосава Влајића 1, Београд
 • Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“, Браће Рибњикар 32, Нови Сад
 • SANI group „OTO optik“ A.D., Коче Капетана 12-14, Београд
 • Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд
 • Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска 7, Београд
 • Дом за лица са оштећеним видом „Збринавање“, Баваништански пут 396, Панчево
 • Основна школа „Драган Ковачевић“, Шафарикова 8, Београд
 • Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Цара Душана 143, Земун
 • Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85а, Београд
 • Предшколска установа „Савски Венац“, Топчидерски венац 1, Београд
 • Друштво за помоћ особама ометеним у развоју Стари град, Студентски трг 18, Београд
 • Центар за породични смештај и усвојење Београд, Радослава Грујића 17, Београд
 • Институт за ментално здравље, Палмотићева 37, Београд
 • Основна школа „Душан Дугалић“, Ђердапска 19, Београд
 • Вртић „Венчић“, Љутице Богдана 48, Београд
 • Специјална болница за болести зависности, Теодора Драјзера 44, Београд
 • Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, Вршац
 • Специјална болница за офталмологију „Милош клиника“, Радослава Грујића 25, Београд
 • Основна школа „Антон Скала“, Петра Чајковског 2а, Београд
 • Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“, Милије Станојловића 30, Умка
 • Центар за интеграцију младих, Крфска 7, Београд
 • Audiovox d. o. o., Зелени Венац 6, Београд
 • Центар за рану дијагностику и терапију деце са оштећењем слуха „Дечија кућа“, Мије Ковачевића 13, Београд
 • Друштвено предузеће „ДЕС“ за професионалну рехабилитацију, оспособљавање за рад и запошљавање инвалида, Кумодрашка 260, Београд
 • Основна школа „Иван Горан Ковачић“, Војводе Бране 18а, Београд
 • Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, Београд
 • Школа за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“, Светозара Марковића 85, Београд
 • Основна школа „Стефан Дечански“, Милана Мијалковића 11а, Београд
 • Установа за децу и младе „Сремчица“, Моштаничка 2, Сремчица
 • Предшколска установа „Бамби“, Војводе Степе 561, Београд
 • Дефектолошко логопедски кабинет „Др Плећевић“, Војводе Миленка 5, Београд
 • КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ – Болница за дечје плућне болести и туберкулозу, Хероја Милана Тепића 1, Београд