....

Национални научни скупови

Национални научни скуп

2022.

 • Obrazovanje i rehabilitacija odraslih osoba sa smetnjama u razvoju i problemima u ponašanju
 • Образовање и рехабилитација одраслих особа са сметњама у развоју и проблемима у понашању
 • 21. децембар
 • Београд
Радови

Национални научни скуп

2021.

 • Prevencija razvojnih smetnji i problema u ponašanju
 • Специјална едукација и рехабилитација у условима пандемије COVID-19
 • 23. децембар
 • Београд
Радови

Видео-запис скупа

Национални научни скуп

2020.

 • Evaluacija efekata inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji
 • Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици Србији
 • 21. децембар
 • Београд
Радови

Национални научни скуп

2019.

 • Edukativna i rehabilitaciona podrška, detetu, porodici i instituciji
 • Едукативна и рехабилитациона подршка детету, породици и институцији
 • децембар
 • Београд
Радови

Национални научни скуп

2018.

 • Metode procene u specijalnoj edukaciji
 • Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији
 • 24. децембар
 • Београд
Радови

Национални научни скуп

2017.

 • Prevencija razvojnih smetnji i problema u ponašanju
 • Превенција развојних сметњи и проблема у понашању
 • 21. децембар
 • Београд
Радови

Национални научни скуп

2016.

 • Socijalna inkluzija dece sa razvojnim smetnjama i problemima u ponašanju
 • Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању
 • 6. децембар
 • Београд
Радови