ФАСПЕР.цке АРХИВА

Центар за континуирану едукацију

Oбучавање наставника који немају дефектолошко образовање

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију наставља обучавање наставника који немају дефектолошко образовање а раде са децом са посебним потребама по Правилнику о оспособљавању наставника, стручних сарадника и сарадника у настави који остварују предметну наставу од V до VIII разреда основне школе и у школама за средње образовање ученика ометених у развоју. Заинтересоване школе, могу своје запослене пријавити до 20.09.2022. године

У току зимског семестра школске 2020/21. године, Факултет ће организовати

Програм обучавња наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометеним у развоју (Службени гласник РС чл. 71, став 2, бр 52/92), за заинтересоване наставнике који раде у специјалним школама а немају дефектолошко образовање.

Школе, могу пријавити заинтересоване наставнике до 30.09.2020. године

Пријава кандидата до 30 септембра 2020. На мејл: mila@fasper.bg.ac.rs

У току зимског семестра школске 2020/21. године, Факултет ће организовати

Доедукацију дипломираних специјалних педагога и дипломираних логопеда, који раде у настави, На основу Правилника о програму и начину оспособљавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометених у развоју, чл. 71 став 2 Закона о средњој школи, Службени гласник РС 50/92.

Пријава кандидата до 30 септембра 2020. На мејл: mila@fasper.bg.ac.rs

Програм обучавња наставника

16.11. са почетком у 10 часова
Програм обучавња наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометеним у развоју
(Службени гласник РС чл. 71, став 2, бр 52/92)

ПРОГРАМ ДОЕДУКАЦИЈЕ 2019. ГОДИНЕ, зимски семестар

Доквалификација ће почети након пријаве кандидата током зимског семестра.

На основу Правилника о програму и начину оспособљавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометених у развоју, чл. 71 став 2 Закона о средњој школи, Службени гласник РС 50/92

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију организује Програм током зимског семестра 2019/20. године.

Пријава кандидата ће трајати у периоду од 15 до 30 септембра 2019. На мејл: mila@fasper.bg.ac.rs

За све информације обратите се Мили Дојчиновић, тел. 011 21 83 052

ПРОГРАМ ОБУЧАВАЊА 2019. ГОДИНЕ, зимски семестар

На основу ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА члан 30 ”Службани гласник број 10/2019 од 15.02.2019. стекли су се ислови за организацију доквалификације ”за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада за запослене у школама за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом.”

Пријава кандидата ће трајати у периоду од 15 до 30 септембра 2019. На мејл: mila@fasper.bg.ac.rs

За све информације обратите се Мили Дојчиновић, тел. 011 21 83 052

ПРОГРАМ ДОЕДУКАЦИЈЕ 2019. ГОДИНЕ

Потврде за кандидате који су завршили програм доедукације завршене су. Исте можете подићи у студентској служби.

Кандидати који нису измирили финансијске обавезе дужни су да уплате остатак школарине и издавање потврде пре преузимања исте.

ПРОГРАМ ДОЕДУКАЦИЈЕ 2019. ГОДИНЕ

На основу Закона о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања, члан 30. („Службени гласник број 10/2019. Од 19.марта 2019.“), стекли су се услови за извођење наставе и других облика васпитно-образовног рада за запослене у школама за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Пријава кандидата за програм доедукације, обављаће се у периоду од 12. до 19. марта 2019. године, поштом на адресу Факултета, Високог Стевана број 2, или на меил: mila@fasper.bg.ac.rs

Настава на програму доедукације, планирана је за 26.03.2019. године и трајаће до 26.јула 2019. године.

Потребна документа за упис на Доедукацију:

  • потврда Установе-школе у којој кандидат ради,
  • пријава школе за доедукацију кандидата,
  • оверена фотокопија дипломе кандидата,
  • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођењих,
  • две фотографије,
  • потврда о уплати у износу од 60.000,00 динара коју треба да извршите на текући рачун Факултета број 840-1787666-66.

Уплату је могуће извршити у три рате и то прву рату приликом уписа, другу средином маја месаца и трећу рату до краја наставе на програму доедукације.
Цена појединачног испита износи 1.500,00 динара (4 испита), издавање потврде о завршеном остручавању 3.000,00 динара.

Документа се могу послати поштом закључно са 29.3.2019. године.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА(.pdf, промена од 16. маја 2019. године)

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ

На основу члана 19 и 21. Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Савет Факултета на предлог Наставно- научног већа Факултета, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ (.pdf)