Упис на мастер академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ (други уписни рок)

постављено 14. октобра 2019. године.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

постављено 5. октобра 2019. године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

постављено 2. октобра 2019. године.

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

постављено 2. октобра 2019. године.

КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 28. септембра 2019. године.

Спискови пријављених кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2019/20. години, по студијским програмима:

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

постављено 4. септембра 2019. године.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 • Пријава и пријем докумената: од 9. септембра до 25. септембра 2019. године радним данима у периоду од 10:00 до 14:00 часова.
 • Објављивање листе пријављених кандидата: 26. септембра 2019. године у 10:00 часова.
 • Примедбе кандидата у случају техничких грешака у року од 24 часа. По истеку тог рока, Листа пријављених кандидата се сматра коначном.
 • Пријемни испит: 2. октобра 2019. године у 10:00 часова.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе за упис за сваки студијски програм: 2. октобра 2019. године у 16:00 часова.
 • Кандидати могу поднети жалбу на прелиминарну ранг листу Комисији за упис на email pdnastava@fasper.bg.ac.rs до 4. октобра 2019. године.
 • Комисија за упис доноси решење по жалби у року од 24 часа од њеног пријема.
 • Кандидати могу поднети жалбу на решење Комисије за упис декану Факултета на email dekan@fasper.bg.ac.rs до 6. октобра 2019. године
 • Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе.
 • Објављивање коначне ранг листе 7. октобра 2019. године у 12:00 часова.
 • Термини за упис:
  • 8. и 9. октобра 2019. године од 10:00 до 16:00 часова упис на студијски програм Логопедија и студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
  • 10. октобра 2019. у 10:00 часова прозивање кандидата за избор модула на студијском програму Дефектологија;
  • 10. октобра 2019. од 11:00 до 16:00 часова и 11. октобра 2019. године од 10:00 до 16:00 часова упис на студијски програм Дефектологија.

Други уписни рок

Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог Факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде организован у периоду до 24. октобра 2019. године.

Документа потребна за пријаву за упис на мастер академске студије:

 1. Попуњена Пријава на конкурс (.pdf);
 2. Диплома и додатак дипломе, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија
  Оверене фотокопије докумената прилажете уз пријаву, а оригинале доносите на увид;
 3. Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита
 6. Попуњена и потписана Изјава (.doc) којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података и да се подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима;

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз Пријаву на конкурс подносе фотокопије горе наведених докумената.