Упис на докторске академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

постављено 10. новембра 2020. године.

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије у школској 2020/21. – Други уписни рок

постављено 10. новембра 2020. године.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛОГОПЕДИЈА

постављено 9. новембра 2020. године.

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛОГОПЕДИЈА

постављено 6. новембра 2020. године.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 23. октобра 2020. године.
 1. Општи услови конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/21. годину(.pdf)
 2. Услови конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за школску 2020/21. годину, Други уписни рок(.pdf)
 3. Конкурсни рокови за упис на докторске академске студије(.pdf)
 4. Документа потребна за пријаву на конкурс(.pdf)
 5. Упутство за мотивационо писмо(.pdf)

Коначне ранг листе за упис на докторске академске студије у школској 2020/2021.

постављено 19. октобра 2020. године.

Pанг листе за упис на докторске академске студије у школској 2020/2021.

постављено 12. октобра 2020. године.

Прелиминарне ранг листе за упис на докторске академске студије у школској 2020/2021.

постављено 12. октобра 2020. године.

ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 9. октобра 2020. године.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 6. октобра 2020. године.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕТПРИЈАВА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

постављено 18. септембра 2020. године.

За кандидате који конкуришу за упис на студијске програме докторских студија од данас је омогућена електронска претпријава.

Потребно је да се региструјете, а потом извршите електронску претпријаву преко линка:
https://upis.fasper.bg.ac.rs/ui/pocetna/index.html

Кандидати, уз попуњену електронску пријаву, достављају Студентској служби документа потребна за пријаву у складу са конкурсним роковима од 21.09 до 01.10.2020. године од 10.00 до 14.00 часова.

УПИС НА ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ НЕ РАНГИРАЈУ

постављено 10. септембра 2020. године.

Упис студената: од 28. септембра до 9. октобра 2020. године, радним данима од 10.00 до 14.00 часова

Пре самог дана уписа неопходно је:

 • попунити електронски ШВ образац који се налази у електронском индексу
 • измирити сва финансијска дуговања (обрачуната у електронском индексу у делу предрачун школарине) за претходну школску годину уплатом на рачун Факултета са позивом на број датим у електонском налогу сваког студента

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

постављено 10. септембра 2020. године.

Мотивационо писмо доставити у периоду од 21. септембра до 2. октобра 2020. године на е-адресу: nenadglumbic@fasper.bg.ac.rs

Мотивационо писмо треба да садржи основне податке о кандидату, мотиве и разлоге за упис на докторске студије на студијском програму Специјална едукација и рехабилитација и ужу област научног интересовања.

КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА РАНГИРАЊЕ ЗА УПИС НА ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

постављено 23. јуна 2020. године.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

постављено 8. маја 2020. године.

Документа потребна за пријаву за упис на докторске академске студије:

 1. Попуњена Пријава на конкурс
 2. Диплома и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија
 3. Доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем)
 4. Доказ о знању једног светског језика
 5. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве
 6. Потписана Изјава којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз Пријаву на конкурс подносе фотокопије наведених докумената.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Кандидати који имају страну високошколску исправу приликом пријаве предају и потврду да је поступак признавања на Универзитету започет.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особе са инвалидитетом су у обавези да у Пријави на конкурс назначе на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита.