FASPER

РАЗВОЈ САМОЗБРИЊАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Семинар са провером знања, Београд, 3. и 4. јуни 2017.

Семинар је акредитован од стране Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и Коморе социјалнe заштите. Учесници семинара остварују 15 бодова.

Програм (.pdf)

Пријавни лист (.doc)