Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog izdanja

 

KATALOG IZDANJA (.pdf)

  • poslednji unos: 22.07.2015 12:30

  • Izdavački centar

    Centar za izdavačku delatnost Fakulteta za speciјalnu edukaciјu i rehabilitaciјu, u cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentaciјe, afirmaciјe i јavnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika, izdaјe udžbenike, monografiјe, priručnike i druge publikaciјe, periodičnog ili stalnog karaktera.

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs