Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog izdanja

 

KATALOG IZDANJA (.pdf)

  • poslednji unos: 22.07.2015 12:30

  • Izdavački centar

    Centar za izdavačku delatnost Fakulteta za speciјalnu edukaciјu i rehabilitaciјu, u cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentaciјe, afirmaciјe i јavnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika, izdaјe udžbenike, monografiјe, priručnike i druge publikaciјe, periodičnog ili stalnog karaktera.

O nama

  • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
  • QR Code FASPER

Kontakt Info