11. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ДАНАС

Како бисте увек имали последње информације:    | ЋИРИЛИЦА | LATINICA | ENGLISH|

Место и време

Високог Стевана 2
Београд, Србија
29-30. октобар 2021. године

 

Организатор

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Председник програмског одбора

Др Снежана Николић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

 • Др Весна Жунић Павловић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Др Гордана Одовић, редовни професор
 • Др Данка Радуловић, редовни професор
 • Др Драган Рапаић, редовни професор
 • Др Александра Грбовић, ванредни професор
 • Др Снежана Бабац, доцент
 • Др Наташа Буха, доцент
 • Др Ивана Веселиновић, доцент
 • Др Лука Мијатовић, доцент
 • Др Андре Араужу, редовни професор, Политехнички институт у Порту – Висока здравствена школа, Порто, Португал
 • Др Ирма Ковчо Вукадин, редовни професор, Свеучилиште у Загребу – Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб, Хрватска
 • Др Андреа Хотхози, ванредни професор, Универзитет Бабеш-Бољај, Факултет за психологију и педагошке науке, Клуж, Румунија
 • Др Берит Х. Јонсен, ванредни професор, Универзитет у Ослу – Педагошки факултет, Осло, Норвешка
 • Др Харис Мемишевић, ванредни професор, Универзитет у Сарајеву – Педагошки факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина
 • Др Наташа Станојковска Трајковска, ванредни професор, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу – Филозофски факултет, Институт за специјалну едукацију и рехабилитацију, Скопље, Република Северна Македонија
 • Др Нада Шакотић, ванредни професор, Универзитет у Црној Гори – Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
 • Др Снежана Николић, редовни професор
 • Др Весна Жунић Павловић, редовни професор
 • Др Гордана Одовић, редовни професор
 • Др Љубица Исаковић, ванредни професор
 • Др Татјана Ментус-Кандић, ванредни професор
 • Др Милосав Адамовић, доцент
 • Др Биљана Милановић-Доброта, доцент
 • Драгица Богетић, асистент
 • Невена Јечменица, асистент
 • Невена Стрижак, асистент

ТЕМА СКУПА

Домети и изазови у специјалној едукацији и рехабилитацији данас у доменима:

 • здравствене заштите
 • образовања и васпитања
 • социјалне заштите
 • запошљавања и рада
 • државног реаговања на преступништво
 • осталих области од значаја за специјалну едукацију и рехабилитацију

НАЧИН УЧЕШЋА

 • Усмена саопштења
 • Постер презентације

ВАЖНИ ДАТУМИ

Учесници са саопштењем

Пријава учешћа и достављање апстраката

до 05.05.2021.

Обавештење учесника о прихватању апстракта

до 20.05.2021.

Достављање радова у целини

до 01.07.2021.

Уплата котизације

до 01.07.2021.

Обавештавање учесника о прихватању радова у целини

до 01.08.2021.

Учесници без саопштења

Пријава учешћа

до 01.10.2021.

Уплата котизације

до 01.10.2021.

Пријава за учешће на Скупу је обавезна за све учеснике, без обзира на начин учешћа. Пријава се врши слањем попуњеног Пријавног формулара(.docx) на е-адресу: naucniskup@fasper.bg.ac.rs

РАДИОНИЦЕ

 • Горан Стојчетовић, Арт Брут Србија и Народно позориште Приштина са привременим седиштем у Грачаници, Грачаница
  Ликовна експресија и болест зависности
 • Аница Спасов, Удружење „Наша кућа“, Београд
  Улога родитеља у дизајнирању иновативних услуга подршке за животно и економско осамостаљивање особа са интелектуалним тешкоћама – пример позитивне праксе
 • Борис Поздер, дипломирани дефектолог, тренер деце са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом
  Психомоторна реедукација кроз спортске активности
 • Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић, Наташа Селић Станковић, Стефан Ранковић, Јелена Ждраљевић, ОШ „Антон Скала“, Београд
  Значај примене прича за учење друштвених вештина код деце са аутизмом
 • Роберт Бертић, пробацијски службеник, виши стручни савјетник, дипломирани социјални радник, Министарство правосуђа и управе, Управа за затворски сустав и пробацију Републике Хрватске
  Рад са починитељима сексуалног насиља
 • Проф. др Дејан Марковић, Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет, Београд
  Очување оралног здравља деце са сметњама у развоју

КОТИЗАЦИЈА

Активни и пасивни учесници

3500 динара са ПДВ-ом

Студенти и пензионери

2000 динара са ПДВ-ом

Учесници из иностранства

50 € + провизија банке

Физичка лица врше уплате директно на: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Високог Стевана бр. 2, текући рачун 840-1787666-66, сврха уплате: котизација за научни скуп 2021.

Правна лица уплате врше по добијању предрачуна од рачуноводства Факултета. Захтев за предрачун треба послати на е-адресу: finance@fasper.bg.ac.rs

За уплате из иностранства погледати инструкције банке.

Уплатом котизације стиче се право на: учешће на скупу, објављивање апстракта и/или рада (просидинга) у зборнику, Зборник апстраката и Зборник радова у електронској форми, присуство радионицама и потврду о учешћу.

ПРИПРЕМА САОПШТЕЊА

Један аутор може да пријави највише два рада, с тим што само на једном може бити први аутор. Аутори могу предати апстракт или рад у целини (просидинг).

Апстракте и радове у целини треба припремити према Упутствима за ауторе која су дата у прилогу овог позива и послати на е-адресу: naucniskup@fasper.bg.ac.rs

За све пријављене апстракте и радове ће бити примењен поступак двоструко анонимног рецензирања. Прихваћени апстракти ће бити објављени у Зборнику апстраката, а прихваћени радови у Зборнику радова.

СЕРТИФИКАТИ

Потврде о учешћу на скупу (са саопштењем и без саопштења) и радионицама ће бити додељени свим учесницима Скупа који су уплатили котизацију.

XI међународни научни скуп “Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС” је акредитован код Коморе социјалне заштите, Здравственог савета Србије и  Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Акредитације скупа (.pdf)