Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Luka Mijatović

 • Uvod u opštu psihologiju

 • Psihologija ličnosti

 • Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti


Obaveštenja

Uvodno predavanje iz predmeta Psihologija slepih i slabovidih biće održano 12.oktobra od 11:30h.


Predavanja

Uvod u opštu psihologiju
......

Psihologija ličnosti
Ličnost - uvod(.ppt)
Procena ličnosti(.ppt)
Faktorske teorije ličnosti(.pptx)
Psihodinamske teorije ličnosti(.pptx)
Humanističke teorije ličnosti(.pptx)
Socijalno analitičke teorije(.pptx)
EI i regulacija emocija(.pptx)
Struktura ličnosti(.pptx)
Dinamika ličnosti(.pptx)
Rod i rodne razlike(.ppt)
Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

 

 • poslednji unos: 08.10.2019 12:23

  • Predavanja
  • Termin za konsultacije
  • zimski semestar: utorak od 12:15 do 13:15
  • letnji semestar: utorak od 14-15h
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs