Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Luka Mijatović

Nevena Strižak

 • Uvod u opštu psihologiju

 • Psihologija ličnosti

 • Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

 • Psihologija slepih i slabovidih


Obaveštenja

Mole se studenti produžene godine koji planiraju da rade kolokvijum iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Uvoda u opštu psihologiju da se jave predmetnom nastavniku do 14.12. kako bi im na vreme bio omogućen pristup MS Teams platformi. Ime i prezime i broj indeksa pošaljite na adresu lukamijatovic@fasper.bg.ac.rs

Kolokvijum će biti održan 19.12.

Literatura: knjiga Uvod u opštu psihologiju do 116.strane i prezentacije sa predavanja.


Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

Nastava će se realizovati putem platforme MS Teams. Da biste pristupili predmetu potrebno je da:

 1. Preuzmete program MS Teams https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app i instalirate ga. MS Teams se može koristiti i iz web-pregledača (Chrome, Mozilla i sl.). U tom slučaju instalacija nije potrebna - platformi se pristupa putem teams.microsoft.com adrese.
 2. Ulogujte se koristeći isključivo fasper.bg.ac.rs e-mail adresu i lozinku koja vam je dodeljena.
 3. U polje "Join a team with a code" upišete (ili copy/paste) sledeći kod:  i7zt451

Ukoliko budete imali problema sa prijavom na predmet, javite se na mejl lukamijatovic@fasper.bg.ac.rs


Uvodno predavanje iz psihologije slepih i slabovidih održaće se 8.10. u tiflo-učionici, u sledećim terminima u odnosu na broj indeksa studenata:

 • od 2018/0089 do 2019/0149 od 12:00 do 12:30.
 • od 2019/0150 do 2019/160 od 12:40 do 13:10
 • od 2019/0160 do kraja spiska prijavljenih, od 13:20 do 13:50.

Link za uvodni čas iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti.

Topic: Luka Mijatovic's Zoom Meeting
Time: Oct 6, 2020 11:50 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93049374860?pwd=VWhXbGhUVitoZUZiWktySjBjUEE5QT09

Meeting ID: 930 4937 4860
Passcode: 8hLwti


Rezultati ispita iz:

.

Upis ocena biće održan 27.avgusta u 12:15.


Obaveštenje za studente prve godine Defektologije koji slušaju predmet Psihologija ličnosti:

Nastava iz predmeta Psihologija ličnosti (i obavezni i izborni predmet) će se odvijati preko e-learning platforme RCUB-a. Kursu možete pristupiti preko ovog linka uz registraciju i unosom lozinke defektologija2019 http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=726


Obaveštenje za studente prve godine Logopedije:

Nastava iz predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti će se odvijati preko e-learning platforme RCUB-a. Kursu možete pristupiti preko ovog linka uz registraciju i unosom lozinke logopedija2019 http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=725


Rezultati kolokvijuma iz Psihologije slepih i slabovidih(.xlsx)


Naredno predavanje iz Psihologije ličnosti i Opšte psihologije sa psih. ličnosti biće održano 29.2. od 12:30.


Obaveštenje za studente treće godine smera senzomotoričke smetnje i poremećaji: U četvrtak 6.2. predavanje i vežbe iz predmeta ,,Psihologija porodice deteta atipičnog razvoja" počeće u 14:15h, u tiflo slušaonici.


Rezultati prvog dela ispita iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti.(.xlsx)


Rezultati ispita iz Uvoda u opštu psihologiju(.xlsx), Psihologije ličnosti(.xlsx) i Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti(.xlsx).

Upis ocena će se održati 21.01. u 11:30.


Rezultati kolokviuma:


Studenti koji su preneli Psihologiju ličnosti u narednu godinu studija imaju mogućnost da ponovo rade kolokvijum iz ovog predmeta. Termin održavanja kolokvijuma je 14. decembar u 13:15.

Literatura:

 • obavezni predmet: knjiga Psihologija ličnosti do 46. strane + prezentacije: Ličnost-uvod, Procena ličnosti i Faktorske teorije ličnosti.
 • izborni predmet: knjiga Psihologija ličnosti do 46. strane

Molim studente da se do 10.decembra putem mejla prijave za polaganje kolokvijuma.


Kolokvijum iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Uvoda u opštu psihologiju biće održan 14.decembra u dva termina:

 • 12:30 - 13:15 - generacija 2019.
 • 13:15 - 14:00 - prethodne generacije

Literatura: Uvod u opštu psihologiju (Trebješanin, Dragojević, Hanak) do 116. strane + prezentacije sa predavanja.


Predavanja iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti će do kraja meseca biti održana u još dva termina: 23.11. od 12:30 i 26.11. od 10:45.


Nastava iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti neće biti održana 9.11. Naredni termini su 12. 11. (od 10:45h) i 16.11.(od 12:30h).


Predavanja

Uvod u opštu psihologiju
......

Psihologija ličnosti
Ličnost - uvod(.ppt)
Procena ličnosti(.ppt)
Faktorske teorije ličnosti(.pptx)
Psihodinamske teorije ličnosti(.pptx)
Humanističke teorije ličnosti(.pptx)
Socijalno analitičke teorije(.pptx)
EI i regulacija emocija(.pptx)
Struktura ličnosti(.pptx)
Dinamika ličnosti(.pptx)
Rod i rodne razlike(.ppt)
Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti
1. Psihološke škole i pravci(.pptx)
2. Naučno istraživanje(.pptx)
3. Metode psiholoških istraživanja(.pptx)
4. Tehnike prikupljanja podataka(.pptx)
5. Opažanje(.pptx)
6. Uvod u kognitivnu psihologiju(.pptx)
7. Učenje(.pptx)
8. Pamćenje i zaboravljanje(.ppt)
9. Mišljenje(.ppt)
10. Inteligencija(.ppt)
Psihologija slepih i slabovidih
1. Psihološke škole i pravci(.pptx)
2. Naučno istraživanje(.pptx)
3. Metode psihološke istraživanja(.pptx)
4. Terminologija i modeli ometenosti(.pptx)
5. PSS, discipline, pravci i teorije(.pptx)
6. Psihološka procena slepih i slabovidih(.pptx)
7. Izvori Individualnih razlika među osobama sa OV(.pptx)
8. Afektivna vezanost - teorijske postavke(.ppt)
9. Afektivna vezanost i OV(.pptx)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs