Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadežda Krstić

 • Uvod u neuropsihologiju

 • Neuropsihologija razvojnog doba


Obaveštenja

Neuropsihologija: upis ocena/usmeni 26. sept. u 16h.

Uvod u npsh: Banduka 49/13, Brković 253/13, Stojković 59/14, Pavković 65/17, Ivković 70/17, Radić 73/17 i Lević 128/18.
Gran.(obav.usm.): IM 175/13, ZV 207/14, NL 265/14, PJ 54/16, NP 59/17 i NN 117/18

Npsh razv.doba: Životić 52/14 i Vucicevic 26/17.
Gran.(obav.usm.): NB 253/13 i ES 35/17.


Neuropsihologija - upis ocena/usmeni: ponedeljak 23. sept u 16.00

Pozvani:

Neuropsihologija razvojnog doba:

 • Matović 101/14,
 • Marinković 254/14 i
 • Topalović 199/15;

Uvod u neuropsihologiju:

 • Simić 53/11, Banduka 49/13,
 • Usiljanin 56/13, Brković 253/13,
 • Radonjić 241/14,
 • Magdelinić 76/17,
 • Joksimović 195/17,
 • Marković 88/18,
 • Došenović 102/18,
 • Stanimirović 127/18,
 • Bandžić 257/18 i
 • Lazić 278/18.


Na usmeni ispit/upis ocena iz Neuropsihologije, u ponedeljak, 26 avg, u 10h, soba 6, pozvani su:

Razvojna NP:

 • Majstor.A.106/14,
 • Lazare.M.10/17,
 • Jankov.M. 181/17 i
 • Nikol.K. 191/17

Uvod u NP:

 • Brnčić A. 298/10,
 • Ivanov.K. 110/15,
 • Grbić N. 116/15,
 • Petrov.V. 299/16,
 • Kikov.Lj. 132/16,
 • Divljan S. 199/17,
 • Tomić M. 74/17,
 • Pantov.J. 58/17,
 • Pivaš K. 30/17,
 • Skarep D. 123/18,
 • Stojan.A. 154/18 i
 • Milosav.T 266/18

Predavanja

UVOD U NEUROPSIHOLOGIЈU
UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU (.docx) 9. oktobar 2018.
PREDISPITNE OBAVEZE-Uvod u neuropsihologiju(.docx)
GLOSAR-Uvod u neuropsihologiju(.pdf)
Film: Da Vinci Learning (.zip)
Globalna amnezija dokumentarni: link
 
Neuropsihologija razvojnog doba
Neuropsihologija razvojnog doba-dopuna(.docx)
Film: Da Vinci Learning (.zip)
 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs