Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Jasmina Karić
Prof. dr Vesna Radovanović

 • Partnerski odnos porodice, škole i društvene zajednice

 • Diskriminacija i antidiskriminacija

 • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom 3

 • Kultura jednakosti

 • Procena kvaliteta socijalne participacije kod gluvih i nagluvih


Obaveštenja

Rezultati ispita od 15.06.2020

Metodika 2, nisu položili:

 • 2016/0137
 • 2016/0126
 • 2016/0129
 • 2016/0241

OSTALI STUDENTI MOGU DOĆI NA UPIS OCENA 23.06. U 11H

PARTNERSKI ODNOSI PORODICE ŠKOLE I LOKALNE ZAJEDNICE:

Nisu položili:

 • 2016/0101

OSTALI STUDENTI MOGU DOĆI NA UPIS OCENA 23.06. U 11H

DISKRIMINACIJA I ANTI DISKRIMINACIONI ZAKONI

svi studenti su položili

UPIS OCENA 23.06. U 11H


Rezultati kolokvijuma Kultura jednakosti(.pdf)


Rezultati ispita za predmet "Partnerski odnosi porodice, škole i društvene zajednice"(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Partnerski odnos porodice, škole i društvene zajednice održanog 03.07.2019.(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta:


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Kultura jednakosti(.pdf)


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „PARTNERSKI ODNOSI RODITELjA, DECE I LOKALNE ZAJEDNICE“(.pdf)


REZULTATI KOLOKVIJUMA II IZ PREDMETA „METODIKA MATEMATIKE ZA GLUVU I NAGLUVU DECU“ (.pdf)


REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA IZ PREDMETA "KULTURA JEDNAKOSTI" (.pdf)Svi studenti koji su polagali metodiku matematike 5.6.2017.god: POLOŽILI SU. Upis ocena i bodova biće 5.7.2017 u 10h na fakultetu.


Rezultati ispita iz predmeta Partnerski odnos porodice, škole i društvene zajednice (.pdf)


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ METODIKE MATEMATKE ZA STUDENTE SURDO SMERA (.docx)


Rezultati ispita:


SPISAK STUDENATA SURDO SMERA
KOJI SU POLAGALI KOLOKVIJUM IZ METODIKE MATEMATIKE 29.8.2016.
(.pdf)


Metodika nastave prirode i društva za gluvu i nagluvu decu i Pomoćne tehnologije u edukaciji i rehabilitaciji gluvih i nagluvih osoba (.pdf)


Rezultati ispita:


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ METODIKE MATEMATIKE ZA GLUVU I NAGLUVU DECU (.docx)


Rezultati ispita:

 • METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA GLUVU I NAGLUVU DECU
  78/05 - 5
 • METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA ZA GLUVU I NAGLUVU DECU
  91/11 - 7
  99/11 - 5
 • PARTNERSKI ODNOSI PORODICE, ŠKOLE I DRUŠTVENE ZAJEDNICE
  87/11 - 6
  301/08 - 8
  302/10 - 5
  275/12 - 8
 • POMOĆNE TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI GLUVIH I NAGLUVIH
  257/11 - 7
 • UPIS OCENA BIĆE U UTORAK 13.10. U 11, 15 h.

REZULTATI ISPITA -Oktobar (.pdf)
Upis ocena je u ponedeljak, 28. septembra 2015. godine, u 12 časova.


REZULTATI ISPITA -Septembar (.pdf)
Upis ocena je u sredu, 9. septembra 2015. godine, u 11 časova.REZULTATI ISPITA -JUL (.docx)
Upis ocena je u ponedeljak, 20. jula 2015. godine, u 10 časova.


Rezultati kolokviuma i ispita iz sledećih predmeta: Metodika nastave matematike za gluvu i nagluvu decu, Metodika nastave prirode i društva za gluvu i nagluvu decu, Asistivne tehnologije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji gluvih i nagluvih i Partnerski odnosi roditelj, dete i lokalna zajednica. REZULTATI (.docx)

Upis ocena je u petak 3.7.2015. godine u 11:00 časova.


Rezultati ispita Pomoćne tehnologije u edukaciji i rehbilitaciji gluvih i nagluvih. (.doc)


Predavanja

Metodika nastave matematike za gluvu i nagluvu decu
Metodika nastave prirode i društva za gluvu i nagluvu decu
 
 
 
 
 
 •