Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branka Jablan
asistent Ksenija Stanimirov

  • Metodika nastave Brajevog pisma,

  • Programi i metode vaspitnog rada sa slepim osobama,

  • Inkluzivna edukacija dece oštećenog vida,

  • Metodika nastave matematike sa decom oštećenog vida


Obaveštenja

Studenti master studija

Prof.dr Branka Jablan držaće sva predavanja subotom od 9h počevši od 22. oktobra.


Predavanja

Programi i metode vaspitnog rada sa slepim osobama
Servisna funkcija specijalne škole (.pdf)
Mišljenje tiflologa o inkluziji (.pdf)
Obrazovanje u redovnim skolama i školama za decu ometenu u razvoju (.pdf)
Realnost i perspektiva inkluzivnog obrazovanja dece sa oštećenjem vida u našoj sredini (.pdf)
Metodika nastave Brajevog pisma
SistematikaBrajevogPisma u opstoj primeni, 2011 (.pdf)
Inkluzivna edukacija dece oštećenog vida
Metodika nastave matematike sa decom oštećenog vida
  • Dete sa oštećenjem vida u školi

    Čitanje i pisanje Brajevog pisma

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs