12. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
„SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA
DANAS

Како бисте увек имали последње информације:    | SRPSKI | ENGLISH|

Mesto i vreme

Visokog Stevana 2
Beograd, Srbija
27-28. oktobra 2023. godine

 

Organizator

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Predsednik Programskog odbora

Prof. dr Marina Šestić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 • Prof. dr Branka Jablan, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Doc. dr Luka Mijatović, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Prof. dr Nadica Jovanović Simić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Prof. dr Nadežda Krstić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Prof. dr Nataša Buha, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Prof. dr Ksenija Stanimirov, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Doc. dr Jasmina Maksić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Doc. dr Mia Šešum, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Doc. dr Marija Maljković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Prof. dr Špela Golubović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Prof. dr Jasna Maksimović, Pedagoški fakultet u Užicu, Univerzitet u Kragujevcu
 • Prof. dr Marija Cvijetić Vukčević, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
 • Dr Milena Milićević, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
 • Prof. dr Neven Ricijaš, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Vanda Hajkova, PhD, full professor at Charles University, Faculty of Special Education, Department of Special Education, Czeck Republic
 • Iva Strnadová, full professor at the School of Education, Faculty of Arts, Design and Architecture, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia
 • Emine Ayyildiz, PhD, assistant professor at Istanbul Medeniyet University – Faculty of Education Sciences
 • Prof. dr Ante Bilić Prcić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof. dr Olivera Kalajdžić, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Prof. dr Medina Vantić Tanjić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • Natalia Yurievna Kiseleva – PhD, associate professor at the Institute of Special Education and Psychology, Moscow City University (MCU), Moscow, Russia
 • Damjana Kogovšek, PhD, assistant professor at the Faculty of Education, University of Ljubljana
 • Sofija Pajić, PhD, assistant professor in Strategic Human Resource Management, Radboud University, Nijmegen, Netherlands
 • Doc. dr Mina Nikolić,
 • Maja Ivančević Otanjac, nastavnik stranog jezika
 • Kristina Ivanović, asistent
 • Aleksandra Bašić, asistent
 • Vera Petrović, asistent
 • Ivana Obrenović Ilić, asistent
 • Staša Lalatović, asistent
 • Zorica Veljković, asistent

TEMA SKUPA

Specijalna edukacija i rehabilitacija: nauka i praksa


Podteme skupa

 • Vaspitanje i obrazovanje
 • Rehabilitacija dece i odraslih
 • Socijalna zaštita
 • Zdravstvena zaštita
 • Zapošljavanje i rad
 • Državno reagovanje na prestupništvo
 • Ostale teme od značaja za specjialnu edukaciju i rehabilitaciju

NAČIN UČEŠĆA

 • Usmena saopštenja
 • Poster prezentacije

VAŽNI DATUMI

Učesnici sa saopštenjem Prijava učešća i dostavljanje apstrakata - do 7. maja 2023.
Obaveštavanje učesnika o prihvatanju apstrakta - do 29. maja 2023.
Dostavljanje radova u celini - do 17. jula 2023.
Uplata kotizacije - do 17. jula 2023.
Obaveštavanje učesnika o prihvatanju radova u celini - do 1. septembra 2023.
Učesnici bez saopštenja Prijava učešća - do 2. oktobra 2023.
Uplata kotizacije - do 2. oktobra 2023.

Prijava za učešće na Skupu je obavezna za sve učesnike, bez obzira na način učešća. Prijava se vrši popunjavanjem registracionog formulara na sledećem linku

KOTIZACIJA

Aktivni učesnici 9000 RSD
Pasivni učesnici 7000 RSD
Studenti 3000 RSD
Učesnici iz inostranstva 110 € + provizija banke

 

Fizička lica vrše uplate direktno na: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Visokog Stevana br. 2, tekući račun 840-1787666-66, svrha uplate: kotizacija za naučni skup 2023.

Pravna lica uplate vrše po dobijanju predračuna od računovodstva Fakulteta. Predračun tražiti putem e-maila: finance@fasper.bg.ac.rs

Za uplate iz inostranstva pogledati instrukcije banke(.pdf)

Uplatom kotizacije stiče se pravo na: učešće na Skupu, materijale sa Skupa, objavljivanje rada u Zbornika apstrakata i Zbornika prosidinga u elektronskoj formi, učešće u radionicama, osveženje tokom pauza, ručak (27. i 28. oktobar) i potvrdu o učešću.

PRIPREMA SAOPŠTENjA

Jedan autor može da prijavi najviše dva rada, s tim što samo na jednom može biti prvi autor. Autori mogu predati apstrakt ili rad u celini (prosiding).

Za sve prijavljene apstrakte i radove biće primenjen postupak dvostruko anonimnog recenziranja. Prihvaćeni apstrakti će biti objavljeni u Zborniku apstrakata, a prihvaćeni radovi u Zborniku radova.

SERTIFIKATI

Potvrde o učešću na skupu (sa saopštenjem i bez saopštenja) i radionicama će biti dodeljeni svim učesnicima Skupa koji su uplatili kotizaciju.

XII međunarodni naučni skup “Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS” biće akreditovan kod Komore socijalne zaštite, Zdravstvenog saveta Srbije i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.