Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Nevena Strižak, asistent

Odeljenje za tiflologiju


Obaveštenja

Obaveštenje za studente modula senzomotoričke smetnje i poremećaji, koji u prolećnom semestru slušaju predmet ,,Psihologija porodice deteta atipičnog razvoja"

Predavanja i vežbe realizovaće se putem platforme MC Teams. Da biste pristupili predmetu potrebno je da:

 1. Preuzmete program MS Teams sa https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app i instalirate ga. MS Teams se može koristiti i iz web-pregledača (Chrome, Mozilla i sl.). U tom slučaju instalacija nije potrebna - platformi se pristupa putem teams.microsoft.com adrese.
 2. Ulogujete se koristeći isključivo fasper.bg.ac.rs e-mail adresu i lozinku koja vam je dodeljena.
 3. U polje "Join a team with a code" upišete (ili copy/paste) sledeći kod: 4j1xjx3

Za probleme sa prijavom na predmet, javite se na nevenastrizak@fasper.bg.ac.rs


Obaveštenje za studente koji slušaju vežbe na predmetu ,,Osnovne veštine savetovanja u rehabilitaciji"

Vežbe se realizuju putem platforme MC Teams. Da biste pristupili predmetu potrebno je da:

 1. Preuzmete program MS Teams sa https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app i instalirate ga. MS Teams se može koristiti i iz web-pregledača (Chrome, Mozilla i sl.). U tom slučaju instalacija nije potrebna - platformi se pristupa putem teams.microsoft.com adrese.
 2. Ulogujte se koristeći isključivo fasper.bg.ac.rs e-mail adresu i lozinku koja vam je dodeljena.
 3. U polje "Join a team with a code" upišete (ili copy/paste) sledeći kod: 744555i

Za probleme sa prijavom na predmet, javite se na nevenastrizak@fasper.bg.ac.rs


Obaveštenje za studente modula senzomotoričke smetnje i poremećaji, koji slušaju predmet ,,Psihologija porodice deteta atipičnog razvoja"

Predavanja i vežbe realizovaće se putem platforme MC Teams. Da biste pristupili predmetu potrebno je da:

 1. Preuzmete program MS Teams sa https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app i instalirate ga. MS Teams se može koristiti i iz web-pregledača (Chrome, Mozilla i sl.). U tom slučaju instalacija nije potrebna - platformi se pristupa putem teams.microsoft.com adrese.
 2. Ulogujete se koristeći isključivo fasper.bg.ac.rs e-mail adresu i lozinku koja vam je dodeljena.
 3. U polje "Join a team with a code" upišete (ili copy/paste) sledeći kod: 0v6z1i6

Za probleme sa prijavom na predmet, javite se na nevenastrizak@fasper.bg.ac.rs


Obaveštenje za studente koji slušaju predmet ,,Osnovne veštine savetovanja u rehabilitaciji":

Vežbe se realizuju putem platforme MC Teams. Da biste pristupili predmetu potrebno je da:

 1. Preuzmete program MS Teams sa https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app i instalirate ga. MS Teams se može koristiti i iz web-pregledača (Chrome, Mozilla i sl.). U tom slučaju instalacija nije potrebna - platformi se pristupa putem teams.microsoft.com adrese.
 2. Ulogujte se koristeći isključivo fasper.bg.ac.rs e-mail adresu i lozinku koja vam je dodeljena.
 3. U polje "Join a team with a code" upišete (ili copy/paste) sledeći kod: e3tlvth

Za probleme sa prijavom na predmet, javite se na nevenastrizak@fasper.bg.ac.rs


Uvodni čas iz predmeta Mentalna higijena održaće se u velikoj sali u sredu, 14.10, u 13h.


Uvodne vežbe iz izbornog predmeta Osnovne veštine savetovanja u rehabilitaciji održaće se u velikoj sali u sredu, 14.10, u 14h.


Predavanja

Psihologija porodice deteta atipičnog razvoja
19.3, zadaci i informacije(.pdf)
afektivna vezanost, 13.2.(.pdf)
19.3, razrešenje(.pdf)
pregled kursa i roditeljstvo; 6.2.(.pdf)
roditelji i dijagnoza, 27.2.(.pdf)

Psihologija slepih i slabovidih
...

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs