Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Staša Lalatović, asistent

Katedra pedagoških, socioloških i psiholoških predmeta


Obaveštenja


Predavanja

 
 
  •  

  •  

FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs