Мастер академске студије

ПОСЛЕДЊИ РОКОВИ ЗА ПРЕДАЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОДБРАНE МАСТЕР РАДОВА ДО 30.9.2018. године

постављено 14. маја 2018. године.
 • достављање коначне верзије мастер рада у електронској форми на ЦД-у Студентској служби Факултета – најкасније до 10. септембра 2018. године, (напомена: коначном верзијом мастер рада сматра се она коју су као такву оценили ментор и остали чланови комисија за оцену и одбрану завршног (мастер) рада),
 • усвајање извештаја о завршеном мастер раду на Одељењу – најкасније до 19. септембра 2018. године,
 • постављање извештаја о завршеном мастер раду на увид јавности – најкасније до 19. септембра 2018. године,
 • завршетак увида јавности - најкасније до 24. септембра 2018. године,
 • доношење одлуке о испуњености услова за јавну одбрану мастер рада на Већу за мастер, докторске и специјалистичке студије – 25. септембра 2018. године,
 • обавештење о датуму одбране мастер рада на огласној табли од 25. до 26. септембра 2018. године,
 • одбранe мастер радова од 27. до 30. септембра 2018. године.

Декан Проф. др Снежана Николић

Специјална едукација и рехабилитација особа с тешкоћама у менталном развоју

постављено 19. oктобра 2017. године.

Обавештавају се студенти мастер академских студија студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа с тешкоћама у менталном развоју да је сатница предавања у оквиру предмета Процена потребе за подршком особа с интелектуалном ометеношћу промењена. Сусрет ће се одржати у суботу 21. октобра 2017. године у 8.15 сати у Плавој сали.

Доц. др Александра Ђурић-Здравковић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА СМЕРА ЗА МОТОРИЧКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И СМЕРА ЗА СМЕТЊЕ И ТЕШКОЋЕ У СЕНЗОМОТОРНОМ РАЗВОЈУ

постављено 18. oктобра 2017. године.

Predavanja na predmetima Programi edukacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa motoričkim poremećajima i Modeli obrazovanja dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima kod prof.dr Danijele Ilić-Stošović započeće u petak, 27.10.2017. godine u 16 časova.

Termini predavanja na izbornim predmetima kod prof.dr Danijele Ilić-Stošović biće naknadno određeni.

Самоусмеравање и самозаступање особа са интелектуалном ометеношћу

постављено 17. oктобра 2017. године.

Студенти да се јаве проф. др Светлани Каљачи.

Ортоптика

постављено 17. oктобра 2017. године.

Студенти да се јаве доц. др Мирославу Стаменковићу на телефон 064 11 80 115.

РОКОВИ ЗА ПРЕДАЈУ И ПРОЦЕДУРУ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДОВА ДО 30.9.2017.


постављено 1. јуна 2017. године.

РОКОВИ (.pdf)

За студенте мастер академских студија којима је у школској 2015/2016. години истекао законски рок за завршетак студија


постављено 17. новембра 2016. године.

На основу Одлуке Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и предлога Oдељења о признатим испитима, студенти мастер академских студија којима је истекао законски рок за завршетак студија, могу поново уписати Факултет у школској 2016/17. години, у својству студента који се сам финансира.
Документa за поновни упис можете предати у Студентској служби од 22. новембра до 24. новембра 2016. године у термину од 9:30 до 12 часова.
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

 • индекс
 • два попуњена и одштампана пријавна листа ШВ-20 (штампати двострано - преузети са сајта Факултета)
 • две фотографије формата 4.5 x 3.5 цм;
 • признаница о уплаћеним трошковима уписа у износу од 3.000,00 динара

текући рачун Факултета 840-1787666-66

 • признаница о уплаћеној накнади у износу од 100,00 динара (сврха уплате КАРИЈЕР ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ)
 • Уплату школарине у висини од ¼ укупне школарине.

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ ОДРЕЂЕНА ЈЕ НА ОСНОВУ ПРЕОСТАЛИХ КРЕДИТА ЗА НЕПОЛОЖЕНЕ ИСПИТЕ, ОДНОСНО ПРИЈАВЉЕНЕ ПРЕДМЕТЕ.
ШКОЛАРИНА СЕ ОБРАЧУНАВА ПО ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ, ПРЕМА БРОЈУ ЕСПБ (1.900,00 ПО БОДУ). ЗА МАСТЕР РАД ПЛАЋА СЕ ШКОЛАРИНА У ВРЕДНОСТИ ОД 20 БОДОВА.

При упису обавезно предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА, опција Студије - Мастер студије - Акредитација 2015

Проф. др Бранка Јаблан


постављено 17. октобра 2016. године.

Држаће сва предавања суботом од 9 часова почевши од 22. октобра.

Мастер академске студије трају једну школску годину, два семестра са укупно 60 ЕСПБ, 30 ЕСПБ по семестру. Настава се реализује у оквиру три студијска програма.


постављено 1. јула 2016. године.

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке

Студијски програми - Акредитација 2015. године:

- Логопедија
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Дефектологија

Мастер студије 2015.


постављено 5. октобра 2016. године.

Молба за продужетак рока (.docx)

Молба за продужетак рока (.pdf)

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:

Студијски програми - Акредитација 2009. године

- Логопедија
- Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
- Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Превенција и третман поремећаја понашања
- Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима