Мастер академске студије

За студенте мастер академских студија којима је у школској 2015/2016. години истекао законски рок за завршетак студија


постављено 17. новембра 2016. године.

На основу Одлуке Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и предлога Oдељења о признатим испитима, студенти мастер академских студија којима је истекао законски рок за завршетак студија, могу поново уписати Факултет у школској 2016/17. години, у својству студента који се сам финансира.
Документa за поновни упис можете предати у Студентској служби од 22. новембра до 24. новембра 2016. године у термину од 9:30 до 12 часова.
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

  • индекс
  • два попуњена и одштампана пријавна листа ШВ-20 (штампати двострано - преузети са сајта Факултета)
  • две фотографије формата 4.5 x 3.5 цм;
  • признаница о уплаћеним трошковима уписа у износу од 3.000,00 динара

текући рачун Факултета 840-1787666-66

  • признаница о уплаћеној накнади у износу од 100,00 динара (сврха уплате КАРИЈЕР ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ)
  • Уплату школарине у висини од ¼ укупне школарине.

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ ОДРЕЂЕНА ЈЕ НА ОСНОВУ ПРЕОСТАЛИХ КРЕДИТА ЗА НЕПОЛОЖЕНЕ ИСПИТЕ, ОДНОСНО ПРИЈАВЉЕНЕ ПРЕДМЕТЕ.
ШКОЛАРИНА СЕ ОБРАЧУНАВА ПО ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ, ПРЕМА БРОЈУ ЕСПБ (1.900,00 ПО БОДУ). ЗА МАСТЕР РАД ПЛАЋА СЕ ШКОЛАРИНА У ВРЕДНОСТИ ОД 20 БОДОВА.

При упису обавезно предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА, опција Студије - Мастер студије - Акредитација 2015

Проф. др Бранка Јаблан


постављено 17. октобра 2016. године.

Држаће сва предавања суботом од 9 часова почевши од 22. октобра.

Мастер академске студије трају једну школску годину, два семестра са укупно 60 ЕСПБ, 30 ЕСПБ по семестру. Настава се реализује у оквиру три студијска програма.


постављено 1. јула 2016. године.

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке

Студијски програми - Акредитација 2015. године:

- Логопедија
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Дефектологија

Мастер студије 2015.


постављено 5. октобра 2016. године.

Молба за продужетак рока (.docx)

Молба за продужетак рока (.pdf)

Листе изборних предмета  студијских програма, односно модула:

Студијски програми - Акредитација 2009. године

- Логопедија
- Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
- Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида
- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
- Превенција и третман поремећаја понашања
- Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима