Докторске студије

Докторске студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију трају 3 године, односно 6 семестара. Обим докторских студија износи 180 ЕСПБ бодова, при чему на свакој години студија студент остварује максимално 60 ЕСПБ бодова. Настава се реализује у оквиру три студијска програма:


постављено 5. јула 2016. године.

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке

Студијски програми - Акредитација 2015. године: