Европска конференција 2017

Радионице

  • Margarita Canades (Spain) and Ana Serrano (Portugal): Индивидуални план услуга породици
  • Ena Caterina Heimdahl, Department of Complex Learning Difficulties, Statped Southwest, Oslo, Norway: Значај свакодневних образаца храњења деце. Илустрације током спровођења оброка.
  • Tânia Boavida, Researcher (Portugal) at Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), CIS-IUL: Развој функционалних циљева у раној интервенцији
  • Carolyn Blackburn (UK):  Истражујући концепт "професионалне љубави" и емоција негујућих професија: Шта професионална љубав значи у раној интервенцији и како избалансирати професионалну љубав са заштитом деце и породица?