Европска конференција 2017

Ваше апстракте за оралну или постер презентацију пошаљите на e-mail
(con2017@fasper.bg.ac.rs).

 

Након обавештења о рецензији апстракта, можете послати рад у целости за тематски зборник према приложеном упутству.

Начин излагања:

 • Усмена излагања (у трајању 10 минута)
 • Постер презентације (димензија 594x 841мм, портрет)

Електронску верзију постера, апстракта или рада у целости послати на Е-mail (con2017@fasper.bg.ac.rs)

       

 

Паралелне сесије/симпозијуми према дефинисаним темама:

 • Процена и интервенције за децу са сметњама у развоју
 • Стратегије и изазови у систему ране интервенције
  • Услуге ране интервенције у породици
  • Услуге ране интервенције у центрима за рану интервенцију
 • Тим око детета и породице у систему ране интервенције
      Е-mail (con2017@fasper.bg.ac.rs)

 

Тематски зборник радова

НАСЛОВ: Интервенције у раном детињству: у сусрет испуњавању циљева одрживог развоја новог миленијума

Поглавља:

 • Процена и интервенције за децу са сметњама у развоју
 • Стратегије и изазови у систему ране интервенције
  • Услуге ране интервенције у породици
  • Услуге ране интервенције у центрима за рану интервенцију
 • Тим око детета и породице у систему ране интервенције
  Упутство за писање апстракта (.pdf)

  Упутство за писање рада (.pdf)

      Е-mail (con2017@fasper.bg.ac.rs)