Европска конференција 2017

Програмски одбор

 • Ana Serrano, University of Minho, Portugal
 • Carolyn Blackburn, Birmingham University, UK
 • Britta Gebhard, Nordhausen University, Germany
 • Margarita Canadas, Catholic University of Valencia, Spain
 • Снежана Николић,  Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Александар Југовић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Гордана Одовић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Весна Вучинић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Вера Иланковић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Сања Ђоковић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Миле Вуковић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Зорица Матејић-Ђуричић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Ненад Глумбић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију