Европска конференција 2017

Организациони одбор

 • Noor Van Loen, Siegfried Holzschulster from SHFI, Austria
 • Monica Ingemarsson, from IAKM Norge, Norway
 • Снежана Николић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Гордана Одовић,  Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Александар Југовић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Данијела Илић-Стошовић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Снежана Илић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Ирена Стојковић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија
 • Александра Ђурић-Здравковић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Јасмина Максић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Марија Анђелковић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Тамара Ковачевић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију