Европска конференција 2017

Пленарни предавачи

Marilyn Espe-Sherwindt, PhD

Director, Family Child Learning Center, Akron Children’s Hospital, Akron, OH, USA

Тема:  Шта наука говори о нашем раду са породицама у раној интервенцији

Ana Serrano, PhD

University of Minho, Portugal

Тема: Инклузија у раном детињству: Јачање основа целоживотног учења

Carolyn Blackburn, PhD

Birmingham University, UK

Тема: Родитељска искуства у бризи и васпитно-образовној подршци превремено рођене деце.

Britta Gebhard, PhD

Nordhausen University, Germany

Тема:  Учешће као крајњи циљ услуга ране интервенције

 

Ненад Рудић,

Институт за ментално здравље, Србија

Тема: Ране интервенције и ментално здравље