Eurlyaid Conference 2017
Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium

ТРЕЋИ ПОЗИВ

Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Европска асоцијација за рану интервенцију (EURLYAID)
Европска асоцијација сервиса подршке за особе са инвалидитетом (EASPD)

организују Европску конференцију 2017:

„ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ: 
У СУСРЕТ ИСПУЊАВАЊУ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА НОВОГ МИЛЕНИЈУМА”


Београд, Србија
06-08. октобар, 2017.


РЕГИСТРУЈ СЕ овде


Пленарни предавачи:

 • Marilyn Espe-Sherwindt, PhD Director, Family Child Learning Center, Akron Children’s Hospital, Akron, OH, USA
 • Anna Serrano, University of Minho, Portugal
 • Carolyn Blackburn, Birmingham University, UK
 • Britta Gebhard, Nordhausen University, Germany
 • Ненад Рудић, Институт за ментално здравље, Србија

Радионице:

 • Margarita Canades (Шпанија) and Ana Serrano (Португал): Индивидуални план услуга породици
 • Ena Caterina Heimdahl, Department of Complex Learning Difficulties, Statped Southwest, Oslo, Norway
  "Значај свакодневних образаца храњења деце. Илустрације током спровођења оброка."
 • Tânia Boavida, Researcher (Португал) at Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), CIS-IUL: Развој функционалних циљева у раној интервенцији
 • Carolyn Blackburn (Велика Британија): Истражујући концепт "професионалне љубави" и емоција негујућих професија: Шта професионална љубав значи у раној интервенцији и како избалансирати професионалну љубав са заштитом деце и породица?

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА РАДИОНИЦЕ

Конференција је акредитована у три система:

 • ЗДРАВСТВЕНИ (10 бодова пасивни учесници)
 • ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ (3 бода) и
 • СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (10 бодова пасивни учесници)

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О КОНФЕРЕНЦИЈИ

- за резервацију смештаја

-Линк за факултативне обиласке/Националне вечери/путовања након Конференције

http://www.fasper.bg.ac.rs/skup/2017-earlyCIC/srpski/index.html