Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Žarko Trebješanin
Asistent Luka Mijatović

 • Uvod u opštu psihologiju

 • Psihologija ličnosti


Obaveštenja i tabele poena

Rezultati ispita iz Uvoda u opštu psihologiju (.xlsx)

Upis ocena će biti obavljen u četvrtak 17.4. od 13h.Upis ocena iz Uvoda u opštu psihologiju će se obaviti u četvrtak 27.2. u 9:30h


FASPER I godina (upitnik)


Vežbe iz Uvoda u opštu psihologiju - utorak 14. januar:

10:45-12:15 Prevencija i tretman poremećaja ponašanja i Logopedija
12:15-13:45 Specijalna edukacija i rehabilitacija:

 • osoba sa oštećenjem vida
 • osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
 • osoba sa motoričkim poremećajima
 • gluvih i nagluvih osoba

REZULTATI - Uvod u opštu psihologiju - kolokvijum (.xlsx)


Predavanja

Uvod u opštu psihologiju
Inteligencija-vežbe (.ppt) (novo 16.01.2013.)
Mišljenje - vežbe 2012 (.ppt)
Inteligencija (.ppt) (novo 30.01.2013.)
Metode i tehnike istraživanja u psihologiji 2012 (.ppt) (novo 29.11.2012.)
Opažanje - vežbe 2012 (.ppt) (novo 29.11.2012.)
......
Učenje (.ppt)
Opažanje (.ppt)
Mišljenje 2011 (.ppt)
Motivacija 2011 (.ppt)
Naučno istrazivanje u psihologiji 2011 (.ppt)
Osnove savetovanja 2011 (.ppt)
Pamćenje 2011 (.ppt)
Primer upitnika 1 (.doc)
Primer upitnika 2 (.doc)
Škole i pravci 2011 (.ppt)
Socijalna psihologija (.ppt)
Faktorske teorije ličnosti (.ppt)
Pamćenje i zaboravljanje - vežbe 2012 (.ppt)
Učenje- vežbe 2012 (.ppt)

Psihologija ličnosti
Kultura i ličnost 2012 (.doc)
Psihoanaliza posle Frojda 2012 (.doc)
Afektivna vezanost - vežbe 2013 (.ppt)
Klasična i postklasična psihoanaliza- vežbe 2013 (.ppt)
Kultura i ličnost - vežbe 2013 (.ppt)
Ličnost - definicije, pojmovi i kritika- vežbe 2013 (.ppt)
Procena ličnosti - vežbe 2013 (.ppt)
Rod i ličnost - vežbe 2013 (.ppt)
2013.
 
ADLEROVA INDIDIVID. PSIH. TEORIJA - UF (.pptx)
DINAMIKA LICNOSTI (.ppt)
ERIKSONOVA TEORIJA (.pptx)
FROJDOVA TEORIJA LICNOSTI (.pptx)
FROMOVA SOCIJALNA PSIHOANALIZA (.pptx)
JUNGOVA TEORIJA (.pptx)
LICNOST I PSIHOLOGIJA LICNOSTI (.ppt)
MASLOVLJEVA TEORIJA LICNOSTI (.pptx)
OLPORTOVA TEORIJA (.pptx)
STRUKTURA LICNOSTI (.ppt)
TEORIJA KAREN HORNAJ (.pptx)
TEORIJE LICNOSTI - UF (.ppt)
Uvod u Psihologiju LICNOSTI (.pptx)
ZRELA LICNOST (.ppt)
 

 

 • poslednji unos: 15.04.2014 14:21

  • Predavanja
  • Termin za konsultacije za studente prve godine (Psihologija ličnosti, Uvod u opštu psihologiju): četvrtkom od 15 do 16:30h.

O nama

 • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
 • QR Code FASPER

Kontakt Info