Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na osnovne akademske studije

 

 

 

 


Obaveštenja

INFORMATOR - vodič za upis u školsku 2016/2017. godinu možete kupiti po ceni od 500 dinara u biblioteci Fakulteta.

INFORMATOR - za 2016. godinu možete kupiti po ceni od 500 dinara u biblioteci Fakulteta.


 

2015.

Za upis studenata na teret BUDŽETA, potrebno je:
- Popuniti 2 ŠV-20 obrasca ( obrasce možete kopirati, dvostrano – jedan list sa obe strane kopiran, sa sajta Fakulteta )
- Uplatiti 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere i
Uplate izvršiti na žiro račun Fakultet
840-1787666-66
sa naznakom poziva na broj koji Vam je dodeljen prilikom upisa

Za upis studenata na SAMOFINANSIRAJUĆE STUDIJE potrebno je:
- Popuniti 2 ŠV-20 obrasca ( obrasce možete kopirati, dvostrano – jedan list sa obe strane kopiran, sa sitea Fakulteta )
- Uplatiti 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere i
- Uplatu školarine u visini od ¼ ukupne školarine, visina školarine izračunava se tako što se broj bodova predmeta koji su odslušani množi sa 1.040,00 dinara, a broj bodovi predmeta koji se prvi put slušaju množi sa 1.300,00 dinara
Uplate izvršiti na žiro račun Fakultet
840-1787666-66
sa naznakom poziva na broj koji Vam je dodeljen prilikom upisa


Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016.
PLAN UPISA


INFORMATOR - vodič za upis u školsku 2015/2016. (.pdf)

 


PRAVILNIK O UPISU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (.pdf)

  • poslednji unos: 08.03.2016 10:20

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITAC IJU
Visokog Stevana, 2
Beograd
tel: 2183-056
fax: 2183081
Žiro-račun fakulteta: 840-1787666-66
Poziv na broj 97 9802201415

e- mail:
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
pdnastava@ fasper.bg.ac.rs

Internet adresa:
www. fasper.bg.ac.rs

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
Povratak na početak