Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na osnovne studije

 

Prijavljivanje kandidata državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostrantsvu i kandidata stranih državljana za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija

vršiće se 02. i 03. septembra 2013. godine u studentskoj službi Fakulteta od 10 do 14 časova.
Polaganje prijemnog ispita obaviće se 06. septembra 2013. godine u 11 časova u prostorijama Fakulteta.
Kandidati državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu prilikom prijave na konkurs podnose:

 1. prijavu na konkurs (dobija se na Fakultetu)
 2. nostrifikovano svedočanstvo za sve razrede prethodno završene srednje škole;
 3. nostrifikovanu diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandiadate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7000,00 dinara.

Ukoliko postupak nostrifikacije dokumenata nije okončan, ovi kandidadati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidati strani državljani prilikom prijavljivanja na konkurs podnose:

 1. prijavu na konkurs (dobija se na Fakultetu)
 2. nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi;
 3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 130 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Pre upisa kandidati strani državljani Fakultetu podnose:

 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za školsku 2013/14
 • dokaz da vlada srpskim jezikom (potvrda ovalašćene institucije).

 

Prvi konkursni rok za upis na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Kako biste uvek imali poslednje informacije
potrebno je da uradite "refresh"/"reload" web strane
.

(u zavisnosti od vrste internet pretraživača koji koristite)


RASPORED UPISA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2013/14 GODINE

Upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta je 13. jula 2013. godine od 09 do 12 časova

Prozivanje primljenih kandidata na studijskim programima:

 • Logopedija,
 • Prevencija i tretman poremećaja ponašanja i
 • Specijalna edukacija rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju počinje u 9 časova.

Prozivanje primljenih kandidata na studijskim programima:

 • Specijalna edukacija i rahabilitacija gluvih i nagluvih osoba,
 • Specijalna edukacija i rahabilitacija osoba sa oštećenjem vida,
 • Specijalna edukacija i rahabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima počinje u 11 časova.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na teret budžeta podnosi originale sledećih dokumenata:

  1. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
  2. izvod iz matične knjige rođenih;
  3. dva obrasca ŠV-20;
  4. indeks;
  5. dve fotografije formata 4x6 cm;
  6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 3000,00 dinara;
  7. dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere 100, 00 dinara (model uplatnice).

Sve uplate izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1787666-66, poziv na broj 615201314.

Indeks i ŠV obrazac se kupuju na Fakultetu (cena je 570, 00 dinara).


Upis samofinansirajućih studenata je 13 jula 2013. godine od 13 do 15 časova

Prozivanje kandidata na svim studijskim programima počinje u 13 časova
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 78000, 00 dinara i plaća se u dve jednake rate (prva rata se plaća prilikom upisa, a druga do 20. januara 2014. godine).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis kao samofinansirajući student podnosi originale sledećih dokumenata:

  1. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
  2. izvod iz matične knjige rođenih;
  3. dva obrasca ŠV-20;
  4. indeks;
  5. dve fotografije formata 4x6 cm;
  6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 3000,00 dinara.
  7. dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 39000,00 dinara;
  8. dokaz o uplati za Univerzitetski cenatr u iznosu od 1500,00 dinara (model uplatnice)
  9. dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere 100, 00 dinara (model uplatnice).

Sve uplate izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1787666-66, poziv na broj 615201314.

Indeks i ŠV obrazac se kupuju na Fakultetu (cena je 570, 00 dinara).


 

Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2013/2014. godine:

informacija postavljena: 10.07.2013 12:58

Fakultet upisuje:

Upis za osnovne akademske studije 2013/2014. godina broj kandidata koji se prima

Studijski program

budžet

samofinansirajući

Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba
20
10
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida
20
10
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
20
10
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
40
20
Logopedija
40
20
Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
40
20

 

RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Kandidati sa brojem prijave od 1 do 191 polagaće prijemni ispit na Fakultetu, ulica Visokog Stevana, br. 2
 • Kandidati sa brojem prijave od 192 do 473 polagaće prijemni ispit u prostorijama Vazduhoplovne akademije, Beograd, ulica Bulevar Vojvode Bojovića br. 2 (Vazduhoplovna akademija se nalazi preko puta zgrade Fakulteta).
 • Prozivanje kandidata je u 9:30 časova, a prijemni ispit će početi u 10 časova.

 

SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA PREMA BROJU BODOVA IZ SREDNjE ŠKOLE:

Molimo prijavljene kandidate da provere tačnost podataka i eventualne primedbe dostave do ponedeljka 1. jula 2013. godine do 13:00 časova na e-mail: pdnastava@fasper.bg.ac.rs ili u studentsku službu Fakulteta.


 

Prijavlljivanje kandidata: 25, 26. i 27. juna 2013. godine (utorak, sreda i četvrtak).

Postupak za prijavljivanje kandidata (.pdf)

 


INFORMATOR za 2013. možete nabaviti
u biblioteci Fakulteta.


POŠTOVANI MATURANTI,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Nastava se organizuje iz sledećih predmeta: psihologija, biologija i sociologija u fondu od 20 časova po predmetu.

Zinteresovani kandidati se mogu odmah prijaviti. Prijavu i dokaz o uplati dostaviti studentskoj službi Fakulteta radnim danom od 10-15 časova.

Više informacija...


konkurs za upis 2013-2014.

Konkurs Univerziteta u Beogradu za upis studenata za školsku 2013-2014. godinu. (.pdf)


 

 

 

 

O nama

 • Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka. Dalje...
 • QR Code FASPER

Kontakt Info