Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида

другог нивоа студија

 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

студијски истраживачки рад

Дуги облици наставе

 

 

Прва година

1

МНИТ

Методологија научног истраживања у тифлологији

 

I

O

4

4

 

 

 

10

2

МРНДОВ

Методика разредне наставе  са децом оштећеног вида

 

I

O

2

2

 

 

 

5

3

ИЕДОВ

Инклузивна едукација деце са oштећењем вида

I

O

2

2

 

 

 

5

4

ИП1МОВ

Изборни предмет 1

I

И

2

2

 

 

 

5

5

ИП2МОВ

Изборни предмет 2

I

И

2

2

 

 

 

5

6

СИРМОВ

Студијски истраживачки рад

II

О

 

 

20

 

 

10

                                                  Укупно часова активне наставе на години студија = 660

 

 

 

Укупно 180

Укупно=

180

Укупно =360

Укупно =

660

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 660

 

 

7

 

Завршни рад

II

 

-

20

Укупно ЕСПБ

60