Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

студијски истраживачки рад

Дуги облици наставе

 

 

Прва година

1.

МТСУР

Методе, технике и тестови  у сурдологији

I

О

4

4

 

 

 

10

2.

ИП1МГНГ

Изборни предмет 1

I

И

2

1

 

 

 

5

3.

ИП2МГНГ

Изборни предмет 2

I

И

2

1

 

 

 

5

4.

ИП3МГНГ

Изборни предмет 3

I

И

2

1

 

 

 

5

5.

ИП4МГНГ

Изборни предмет 4

I

И

2

1

 

 

 

5

6.

СИРМГНГ

Студијски истраживачки рад

II

И

-

-

20

 

 

15

Укупно часова активне наставе на години студија = 600

 

 

 

 

 

 

 

Укупно П= 180

Укупно В = 120

Укупно СИР= 300

Укупно = 600

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 600

 

 

7.

ЗРМГНГ

Завршни рад

 

 

-

15

Укупно ЕСПБ

60