Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија: СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА МОТОРИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА  

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Прва година

1

ППДРИ

Програми превенције, дијагностике  и ране интервенције у специјалној едукацији и рехабилитацији

I

О

3

2

 

 

 

7

2

ПЕПОМП

Програми едукације и проф. оспособљавања особа са моторичким поремећајима

I

О

3

2

 

 

 

7

3

ПСЗСЗ

Програми у систему здравствене и социјалне заштите особа са моторичким поремећајима

I

О`

3

2

 

 

 

6

4

ИП1ММП

Изборни предмет 1

I

И

2

1

 

 

 

5

5

ИП2ММП

Изборни предмет 2

I

И

2

1

 

 

 

5

6

СИРММП

Студијски истраживачки рад

II

 

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 615

 

 

 

 

 

 

 

Укупно =195

Укупно =120

Укупно =300

 

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =  615

 

 

7

ЗРММП

Завршни рад

II

 

-

10

Укупно ЕСПБ

60