Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија: Превенција и третман поремећаја понашања; Дипломске академске студије

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Прва година

1

САВРАД

Саветодавни рад са малолетним претупницима

I

О

6

4

 

 

 

10

2

ИП1МПП

Изборни предмет 1

I

И

3

2

 

 

 

7

3

ИП2МПП

Изборни предмет 2

I

И

3

2

 

 

 

7

4

ППРИ

Програми превенције и ране интервенције код поремећаја понашања

II

О

4

2

 

 

 

10

5

ИП3МПП

Изборни предмет 3

II

И

2

2

 

 

 

6

6

СИРМПП

Студијски истраживачки ради

II

O

 

 

10

 

 

10

Укупно часова активне наставе на години студија =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно = 270

Укупно = 180

Укупно
= 150

Укупно = 0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 600

 

 

7

ЗРМПП

Завршни рад

II

 

-

10

Укупно ЕСПБ

60