Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју другог нивоа студија

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

 

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Прва година

 

1.

МНИОЛ

Методологија научног истраживања у олигофренологији

 

I

 

О

 

3

 

4

 

 

 

10

2.

ИП1МИР

Изборни предмет 1

I

И

2

2

 

 

 

5

3.

ИП1МИР

Изборни предмет 1

I

И

2

2

 

 

 

5

4.

ИП2МИР

Изборни предмет 2

I

И

2

2

 

 

 

5

5.

ИП2МИР

Изборни предмет 2

I

И

2

2

 

 

 

5

6.

СИРМИР

Студијски истраживачки рад

II

 

 

 

20

 

 

10

 

 

Укупно = 165

Укупно = 150

Укупно = 300

Укупно = 0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 615

 

 

7

ЗРМИР

Завршни рад

 

 

-

20

Укупно ЕСПБ

60