Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  Логопедија другог нивоа студија

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

 

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

студијски истраживачки рад

Дуги облици наставе

 

 

Прва година

 

1.

МНИЛОГ

Методологија научног истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији

 

I

 

О

 

4

 

4

 

 

 

10

2.

ИП1ЛОГ

Изборни предмет 1

I

И

2

2

 

 

 

6

3.

ИП2ЛОГ

Изборни предмет 2

I

И

2

2

 

 

 

7

4.

ИП3ЛОГ

Изборни предмет 3

I

И

2

2

 

 

 

7

 

5.

СИРМЛОГ

Студијски истраживачки рад

II

   О

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

Укупно = 150

Укупно = 150

Укупно = 300

Укупно = 600

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 300

 

 

 

ЗРМЛОГ

Завршни рад

 

 

-

20

Укупно ЕСПБ

60