Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Uvid javnosti

Na osnovu čl. 65., 71.i 72. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 76/05),
stavlja se na uvid javnosti

Svi izveštaji, referati i radovi nalaze se u biblioteci Fakulteta.
Na osnovu člana 30. Pravilnika o master akademskim studijama, STAVLjA SE NA UVID JAVNOSTI, u vremenu od 15.06.2016. do 22.06.2016. godine, Izveštaj o završenom master radu i završeni master rad na temu: „UTICAJ PAŽNjE NA RAZUMEVANjE MATEMATIČKOG JEZIKA KOD DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU“, kandidata IVANE RADOSAV.
Stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor dr Danijele Ilić-Stošović u zvanje redovnog profesora, za užu naučnu oblast Somatopedija. Izveštaj se stavlja na uvid javnosti od 27.5.2016. godine, zaključno sa 26.6.2016. godine i nalazi se u biblioteci Fakulteta.
Stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor dr Radmile Nikić u zvanje redovnog profesora, za užu naučnu oblast Somatopedija.Izveštaj se stavlja na uvid javnosti od 27.5.2016. godine, zaključno sa 26.6.2016. godine i nalazi se u biblioteci Fakulteta.
  • poslednji unos: 21.06.2016 10:52

  •  

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs